Program d. 14-1-18

Kl 9.30 starter vi med præmie overrækkelse for sæson 2017 og derefter går vi til repræsentantskabsmødet kl 10.00. Efter mødet (ca. kl 12.00) er der middag bestående af mørbradgryde ! Gerne tilmelding til Erik Trans mht maden. Ses

Bestyrelsesmøde 4/12-2017.

Bestyrelsesmøde 4/12-2017.

Der var indkaldt til bestyrelsesmøde afbud fra John Frandsen, øvrig bestyrelse fremmødt.

1.Første punkt på dagsorden var bearbejdning af indkomne forslag. Der var kun indsendt forslag fra forening 220 Odense.

2.Hvordan kan foreningens kassebeholdning forbedres var/er en svær nød at knække. Foreningens økonomi er trængt i øjeblikket derfor må det være i alles interesse at alle må byde ind selv om det gør ondt uanset hvor der spares og hvem det går ud over. Har vi for store ambitioner i forhold til medlemmernes pengepung og hvor langt kan vi gå for at forøge kassebeholdning. Højere kontingent midlertidigt, eller et engangsindskud på x antal kr. eller skal vi tage en kold tyrker og nulstille præmier og kørepenge m.m. dog ej løn til chauffør m.m. for år 2018, og så håbe på vi ikke får store udgifter på lastbil. Bestyrelsen har ikke været i stand til at komme med et forslag for at forbedre sektionens økonomi.

Repræsentant skabsmøde  fastlagt til afholdelse i lokaler 220 d. 14/1-2018 kl.09.30 med uddeling af diplomer og pokaler selve repræsentantskabs mødet starter kl. 10.00.

ref. Per

Repræsentantskabsmøde 14/1-2018 kl 10.00

Dagsorden Repræsentantskabsmøde 14/1-2018 kl 10.00 :

 1. Valg af dirigent
 2. Konstatering af antal mandater – 15 (excl. bestyrelsen) 82 medl.=5xDdB
 3. Godkendelse af dagsorden
 4. Oplæsning af mødeprotokol
 5. Formandens beretning
 6. Aflæggelse af regnskab v/ kasserer Per Nielsen
 7. Indkomne forslag. Forslag modtaget fra 220 og bestyrelse sekt. 31
 8. Valg af formand på valg Erik Trans. 8a. Valg til bestyrelse på valg Tom Yndgård og René Christiansen. 8b Valg af bestyrelsessuppleant i stedet for René Christiansen. (valgt til bestyrelsen) 8c Valg af revisor på valg Thomas B Pedersen
 9. Valg af løslader på valg John Frandsen
 10. Kapflyvningsplan se indkomne forslag 220 og bestyrelse sekt 31
 11. Præmier-pokaler se indkomne forslag fra 220
 12. Kontingent
 13. Afholdelse af næste års repræsentantskabsmøde
 14. Eventuelt

HER & HER & HER