Repræsentantskabsmøde 14/1-2018 kl 10.00

Dagsorden Repræsentantskabsmøde 14/1-2018 kl 10.00 :

 1. Valg af dirigent
 2. Konstatering af antal mandater – 15 (excl. bestyrelsen) 82 medl.=5xDdB
 3. Godkendelse af dagsorden
 4. Oplæsning af mødeprotokol
 5. Formandens beretning
 6. Aflæggelse af regnskab v/ kasserer Per Nielsen
 7. Indkomne forslag. Forslag modtaget fra 220 og bestyrelse sekt. 31
 8. Valg af formand på valg Erik Trans. 8a. Valg til bestyrelse på valg Tom Yndgård og René Christiansen. 8b Valg af bestyrelsessuppleant i stedet for René Christiansen. (valgt til bestyrelsen) 8c Valg af revisor på valg Thomas B Pedersen
 9. Valg af løslader på valg John Frandsen
 10. Kapflyvningsplan se indkomne forslag 220 og bestyrelse sekt 31
 11. Præmier-pokaler se indkomne forslag fra 220
 12. Kontingent
 13. Afholdelse af næste års repræsentantskabsmøde
 14. Eventuelt

HER & HER & HER

Husk brevdue dag på lørdag !!!

Så er det på lørdag, at 220 Odense holder brevdue dag.

Program for dagen.
09.30 Gratis kaffe og brød.
10.00 Foredrag ved Steen Renard.
12.00 Frokost, Mogens starter grillen !!!
12.30 Eksklusiv auktion over 15 Top langflyverduer fra Steen Renard.
13.30 Præmieuddeling ved Langflyver klub Fyn, og info om klubben.

Katalog ligger her

Spørgsmål, kommissioner og telefonbud, til Bo Eriksson på telefon +4527250917 eller e-mail eriksson@teameriksson.dk
senest 18 November kl 09.00.
Det vil være muligt at besigte duerne hele dagen.

OBS : Så er det også sidste frist for, at aflevere pokalerne til indgravering.

Ses på lørdag til en hyggelig dag