POKALVINDERE SEKTION 31 ÅR 2017

ST. CHAMPIONATSPOKAL THOMAS & POUL PEDERSEN point 23257

FYNSMESTERSKAB KORT DISTANCE MIKAEL ANDERSEN point 13231

FYNS SPORTSMESTERSKAB MIKAEL ANDERSEN point 12861

FYNSMESTERSKAB UNGER KAJ. F. ANDERSEN point 6535

SEKTIONENS POKAL JUNIOR/BEGYNDER TEAM BANG point 17305

MELLEMDISTANCE POKALEN HANS CHR. KLITTEN point 18628

ALBANI FADET HANS CHR. KLITTEN point 1921

FYNSKE BANKS POKAL BRIAN PETERSEN point 2680

HENNY OG TAGE NIELSENS MINDEPOKAL HANS CHR. KLITTEN point 1000

VOGNMANDENS POKAL KAJ F. ANDERSEN point 5741

SEKTIONENS SUPERMESTERSKAB UNGER KAJ F. ANDERSEN point 8425

MARATON POKALEN “Kampol Danmark” PREBEN N. JENSEN point 3375

EVT. INDSIGELSER MOD OVENNÆVNTE PRÆMIEVINDERE BEDES RETTET TIL

KASSERER PER NIELSEN, SENEST 30/10-2017.

Duedag i Odense !!!

Eksklusiv Auktion og foredrag med Steen Renard, Spanien + Præmieuddeling ved Langflyver klub Fyn

Tidspunkt:
18.11.2017 – 09:30
Sted:
Brevduecenter Odense Toftevej 65 B 5220 Odense NØ
Beskrivelse:
Det er med stolthed vi i Brevduecenter 220 Odense, kan slå dørene op til en spændende, duedag i det Fynske.
I år kommer Steen Renard op fra Spanien (Malaga) og holder et spændende foredrag, om hvordan man holder sig på toppen i både Dansk og Spansk brevduesport, gennem 60 år med Brevduer.
Steen er kåret til det bedst flyvende langflyverslag, i Spanien gennem de sidste 25 år. (5000 medlemmer)
Han er at finde i top national, hvergang vi snakker 800-900 km i hård varme.
Steen medbringer 15 duer, efter alle hans bedste kapflyver, som vi sælger på en lille eksklusiv auktion.
Program for dagen.
09.30 Gratis kaffe og brød.
10.00 Foredrag ved Steen Renard
12.00 Frokost, Mogens starter grillen!!
12.30 Eksklusiv auktion over 15 Top langflyverduer fra Steen Renard.
13.30 Præmieuddeling ved Langflyver klub Fyn, og info om klubben
Katalog bliver lagt op senere her…
Spørgsmål, kommissioner og telefonbud, til Bo Eriksson på telefon +4527250917 eller e-mail eriksson@teameriksson.dk senest 18 November kl 09.00.
Det vil være muligt at besigte duerne hele dagen.
Arrangør:
Brevduecenter 220 “Odense”
Kontaktperson:
Bo Eriksson
Syvhøjevej 96
5260
Odense S
eriksson@teameriksson.dk
+4527250917

BESTYRELSESMØDE ONSDAG 30/08-2017

SEKTIONSBESTYRELSEN VAR INDKALDT TIL MØDE I 220`S LOKALER I ODENSE, HELE BESTYRELSEN VAR FREMMØDT. DAGSORDEN TIL MØDET VAR SÅLEDES:
1. VELKOMST V/FORMAND
2.PROTOKOL UNDERSKRIVES, ORIENTERING OG OPFØLGNING FRA SIDSTE MØDE
3.STATUS REGNSKAB SEKTION – STATUS LASTBIL
4. INDKOMNE  FORSLAG JOHN OG PER
5. NYT FRA FORENINGER / DdB
6. FREMTID
7. SAMMENFATNING AF BESLUTNNGER / AFSLUTNING
PUNKTER FRA FORIGE BESTYELSESMØDE: AKTIVITETSUDVALG – SEKTIONSPROGRAM ADM. VIA SEKRETARIATET – STATUS BLÆSER LASTBI
FØLGENDE  RESULTAT KOM DER UD AF MØDET:
PKT. 1. ERIK BØD VELKOMMEN TIL HELE BESTYRELSEN
PKT. 2 PROTOKOL UNDERSKREVET OG PUNKTER FRA SIDSTE MØDE BLEV KORT GENNEMGÅET OG FØLGENDE RESULTATER ER OPNÅET: AKTIVITETSUDVALGET HAR IVÆRKSAT FOREDRAG MED BENT THOMSEN PEDERSEN, NÆRMERE PÅ SEKT. HJ.SIDE – ADMINISTRATION AF SEKT. PROGRAM VIA DdB RENÈ MENER DET ER LIGE SÅHURTIGT AT LAVE DET SELV, PROBLEM MED SERVER RENÈ KONTAKTER ROCKY, MEN OPGAVEN ER FORELØBIG KØRT I VENTEPOSITION INDTIL VI VED HELT KONKRET HVOR DAN OPGAVEN LØSES ( RENÈ OG PER ). BLÆSER PÅ LASTBIL, ERIK OPLYSER DEN VIRKER SOM FORVENTET, EN KONKRET OPGAVE SOM SKAL LØSES ER NÅR LASTBILEN HOLDER STILLE BRUGER BLÆSER STRØM, EN KONTAKT BØR MONTERES.
PKT. 3 ERIK HAR HENTET LASTBIL SOM HAR VÆRET PÅ VÆRKSTED FOR AT BLIVE KLAR TIL SYN, OG KUNNE OPLYSE FORSKELLIGE TING PÅ LASTBILEN SKULLE , OG ER BLEVET LAVET OG ØKONOMISK BLIVER DET NOK EN BEKOSTELIG OMGANG. ØKONOMI SER FORNUFTIG UD MED EN SALDO D.D. PÅ KR. 110.000,- HERFRA ER SÅ UDBETALING TIL SPIL, PRÆMIER, KØRSEL FORENINGER, REP. LASTBIL M.M. ØKONOMIEN ER BLEVET LIDT BEGUNSTIGET SET I LYSET AF DEN NYE KAPFLYVNINGSPLAN MED LÆNGERE AFSTANDE, FLERE STATIONER  BLEV FLYTTET TIL KORTERE AFSTANDE RENDSBURG, UGE 25 AFLYST. EN OPGAVE SOM BLEV VEDTAGET PÅ SIDSTE REPRÆSENTANTSKABSMØDE I OLLERUP – DER VILLE KOMME  MANGE DUER AFSTED MENFØLGENDE RESULTAT BLEV DET TIL:
FORENING KODE 95 KODE 96
010 536 55
013 1305 239
016 1397 116
166 2502 409
209 685 172
220 4475 780
I ALT 10900 177
2017 DUER 12671 KR.  101.368,-
2016 DUER 16154 KR. 113.078,-
2015 DUER 16338 KR. 114.366,-
PKT. 4 INDKOMNE FORSLAG FRA PER DREJEDE SIG FORVALTNINGEN AF SEKTIONSPROGRAMMET, SE UNDER  PKT. 2 – FORSLAG JOHN DREJER SIG OM SEKT. 31`s REPRÆSENTANT I BESTYRELSEN DdB – JOHN HAR DEN OPFATTELSE AT TOMMY SKAL KONTAKTE HVER FORENING I SEKTIONEN FOR AT HØRE OM DER ER TING SOM ØNSKES BRAGT TIL DEBAT I HOVEDBESTYRELSEN – EFTER EN DEL SNAK ACCEPTEREDE JOHN AT FAKTA ER DEN ANDEN VEJ KOMMUNIKATIONEN FOREGÅR.
PKT. 5 NYT FRA FORENINGER KUNAT ALLE REPRÆSENTANTER KUNNE SE AT KAPFLYVNINGSPLANEN HAR VIST SIG AT VÆRE SVÆR DA DER STARTES 1 KORT FLYVNING FÅR MAN IKKE DUERNE MED HER, ER DER FØRST KORT FLYVNING I UGE 26 – BESTYRELSEN ARBEJDER PÅ FORSLAG TIL ÆNDRING AF KAPFLYVNINGSPLANEN FOR SÆSON 2018.
DER HAR I 2017 DELTAGET 72 MEDLEMMER OG FOR NUVÆRENDE HAR FLERE MEDDELT DE VIL, ELLER ER STOPPET. ERIK  OPLYSTE AT PÅ REGIONSMØDET I VEJLE VIL DER KOMME NYE TING PÅ BORDET, SE HJ.SIDE DdB.
PKT. 6 DER VAR IKKE NOGET KONKRET PÅ BORDET, MEN ALLE HAR FORNEMMET AT DER VIL, ELLER SKAL SKE NOGET KONKRET MED FALDENDE ANTAL  MEDLEMMER OG SOM FØLGE HERAF OGSÅ FALDENDE ANTAL DUER=INDTÆGTER.
PKT. 7 NOTAT TIL REFERAT BLEV KORT GENNEMGÅET OG OPGAVEN LIGGER NU I MINE HÆNDER -MØDET SLUT KL.21.45
REF. PER