Referat af bestyrelsesmøde 19/3- 2014.

Referat af bestyrelsesmøde 19/3- 2014.

 

 

Mødet blev holdt hos Rocky, og hele bestyrelsen var fremmødte.

Følgende dagsorden var til behandling: pkt. 1-siden sidst, pkt. 2-lokaler i 220, pkt. 3-flyveplan, opsamling, rejseledsager, pkt. 4-vognmand, pkt. 5-medlemsmøde, pkt. 6-sportsligtudvalg, pkt. 7-hjemmesiden sekt. 31, pkt. 8-udstillingsmateriale, pkt. 9-eventuelt.

Pkt.1. Erik fortalte at 6 personer var tilmeldt transportkurset, 4 foreningsrepræsentanter og 2 fra vognmanden. Erik fortalte at han havde været ude og opmåle hos et nyt medlem som får forening 166 Bogense. Der var ikke andre der havde noget til pkt. 1.

Pkt.2 sektionsbestyrelsen har hidtil benyttet 220`s lokaler til bestyrelsesmøder samt medlemsmøder m.m. – fremover vil bestyrelsen som tidligere, afholde bestyrelsesmøder på skift hos de enkelte bestyrelsesmedlemmer. Medlemsmøder m.m. vil stadig blive afholdt i 220`s lokaler.

Pkt. 3 flyveplan blev debatteret og en ændring til den nuværende plan blev at uge 26 Henstedt ændres til Elmshorn og uge 33 ændres til Henstedt, denne ændring sker efter henvendelse fra DdB` udvalg. Opsamligs/indleveringssteder ændres til adresse forening 220, da de 3 odenseforeninger har slået sig sammen og får fællesadresse samme sted. Duer til kapflyvning fra Nyborg ændres til indlevering på ompakningsadresse 209 Midtfyn. Indleveringstiderne forbliver uændret. Som rejseledsager til sektionens flyvninger, blev bestyrelsen enige om at som et forsøg ville lade medlemmerne indskrive sig for så mange ture man måtte ønske (de 2 første uger er på forhånd booket).

Pkt. 4 vognmanden som kørte duer for sektion/DdB til alles tilfredshed fortsætter i 2014 og priserne bliver på niveau 2013. Der blev bevilget indkøb til lidt håndværktøj som nogle gange har vist sig at være nødvendige samt handsker.

Pkt. 5 der afholdes medlems/reglementmøde i 220`s lokaler, onsdag d. 23 april kl. 19,00 (se opslag på sekt. hjemmeside senere ).

Pkt. 6 sportsligt udvalg som p.t. udgør Rocky, ønskede der blev oprettet en ny konto, og denne opgave blev lagt i hænderne på sektionens kasserer.

Pkt. 7 der var spørgsmål til sektionens hjemmeside og Rocky havde de vise ord til opklaring af spørgsmålene – den nye hjemmeside kræver lidt tilvænning, hvor skal man søge for at finde det man ønsker!

Pkt. 8 sektionens udstillingsmateriel trænger til reparation – et antal bure kræver reparation og ligeledes kræver bukkene som holder udstillingsbordene besøg af en handymand. Erik tager kontakt til en ”frivillig” så sektionens udstillingsmateriel er klar til næste udfordring SEKTIONSUDSTILLING. Nye bure bliver måske aktuel.

Pkt. 9 der var ingen emner under eventuelt –

Mødet slut 21.30

Re. Per