Reglement

Reglement 2018

Kontingent:

Kr. 500,00 pr. kode – indbetales senest 1. Maj 2018 (500 kr i 2018 !!! 400 kr i 2019 igen)

Indbetalinger:

Gebyrer m.v. indsendes til kassereren senest tirsdag på konto: Totalbanken Korup Konto nr. 6880-4095625

Flyvegebyr:

8.00 kr. pr. due

Ompakningsgebyr:

Kr. 300,- pr. forening – indbetales senest 1. Maj 2018

Anmeldelse:

Korrektionsskemaer skal på sektionens flyvninger følge duerne til ompakningsstedet..

Afsendelse:

På sektionens flyvninger afsendes duerne fredag.

Regnskabet:

Regnskabet skal være afsendt inden duerne løslades til : mail@sektion31.dk

Indberetning
resultater:
Indberetning af resultater skal være Sektionen i hænde senest tirsdag kl. 9.00.
mail@sektion31.dk

Løsladelse:

Kan ses på sektionens og Ddb’s Hjemmeside

Indberetning
Foreningernes første due, indberettes senest 15 min. .efter hjemkomst på Ddb’s hjemmeside

Antal duer:
Ddb’s regler følges

Præmier:

Præmier pr.
flyvning:
Kr. 200,00 – 150,00 – 100,00 – 75,00 – 50,00 i alt pr. flyvning kr. 575,00

Fynsmesterskab:
Alle sektions- og Ddbs flyvninger minus landsflyvninger med gamle duer. Kr. 400,-.
Ingen udskydelse

St. Championat:
Flest sektionspoint på Ddbs flyvninger minus landsflyvninger med gamle duer. Årets champion tildeles vinderpræmie på kr. 400,-. Skal vindes 3 gange i træk eller 5 gange i alt.
Ingen udskydelse

Fynsmesterskab Kortdistance:
Flest sektionspoint på de af sektionen arrangerede flyvninger med ældre duer. Skal vindes 3 i træk eller 5 gange i alt inden ejendom.
Ingen udskydelse

Fynsmesterskab Sportsduer:
Sportsduemesterskabet omfatter gamle duer og at 1. sportsdue på hver sektionsflyvning tæller til mesterskabet. Skal vindes 3 i træk eller 5 gange i alt inden ejendom.

Unge Mesterskab
Unge Mesterskabet vindes på alle sektions flyvninger. Skal vindes 3 i træk eller 5 gange i alt inden ejendom kr. 250,00

Sektionens Supermesterskab Unger
Sektionens Supermesterskab Unger vindes på alle flyvninger både sektion og Ddb. Skal vindes 3 i træk eller 5 gange i alt inden ejendom. kr. 250 fra sektionen og 300,00 fra Rocky Jespersen

ES – duer:
Sektionen udsætter præmier til de 5 bedste esduer inden for 25% uanset køn Proportioner alle Ddb’s og sektionens flyvninger. Duerne deltager automatisk i hhv. klasse 1 og 2 på sektionsudstillingen.
Præmier: kr. 250,-, 200,- 175,-, 150,-, 100,-

ES – duer unger:
Sektionen udsætter præmier til de 3 bedste es-duer unger. Proportioner alle Ddb’s og sektionens flyvninger.
Præmier: kr. 175,-, 150,-, 100,-.

Årets fund:
Årets unge på samtlige ungeflyvninger kr. 200,00

Bedste 1 års.
Bedste 1 års på samtlige flyvninger kr. 200,00

Divisioner:
1. pr. á kr. 0,00 på samtlige divisioner.

Spil:
Sektionsspil A: 1 à kr. 2,00 – 2 à kr. 5,00 – 3 à kr. 15,00 – 4 à kr. 30,00

5 x indskud.
Sektionsspil B: 1 à kr. 2,00 – 2 à kr. 5,00 – 3 à kr. 15,00 – 4 à kr. 30,00
10 x indskud.

P-spil: Kr. 5 pr. due. Afkrydses i P-spil.
Præmier à kr. 50,- så længe beløbet rækker.

Opsamlings- afgangstider:

Opsamlingssted.
Foreninger.
Senest indleveringstid
Vognmandens afgangstid.

166 Bogense’s Klubhus – Opsamling 17.45

220 Odense´s Klubhus – Opsamling 18.45
Toftevej 65
5000 Odense C

209 Midtfyn´s Klubhus – Opsamling 19.30                                                                   Egsmarken 2
5750 Ringe

010 – 013 – 016 – 209