Reglement

Reglement 2021

Kontingent:

Kr. 400,- pr. kode – indbetales senest 1. Maj 2021

Indbetalinger:

Gebyrer m.v. indsendes til kassereren senest tirsdag på konto: Totalbanken Korup Konto nr. 6880-4095625

Flyvegebyr:

9,- kr. pr. due

Ompakningsgebyr:

Kr. 300,- pr. forening – indbetales senest 1. Maj 2021

Anmeldelse:

Korrektionsskemaer skal på sektionens flyvninger følge duerne til ompakningsstedet..

Afsendelse:

På sektionens flyvninger afsendes duerne fredag.

Regnskabet:

Regnskabet skal være afsendt inden duerne løslades til : mail@sektion31.dk

Indberetning
resultater:
Indberetning af resultater skal være Sektionen i hænde senest tirsdag kl. 9.00
mail@sektion31.dk

Løsladelse:

Kan ses på sektionens og Ddb’s Hjemmeside

Indberetning
Foreningernes første due, indberettes senest 15 min. .efter hjemkomst på Ddb’s hjemmeside

Antal duer:
Ddb’s regler følges

Præmier:

Præmier pr.
flyvning:
Kr. 200,-  150,-  100,-  75,-  50,-  i alt pr. flyvning kr. 575,-

Fynsmesterskab:
Alle sektions- og Ddbs flyvninger minus landsflyvninger med gamle duer. Kr. 400,-.
Ingen udskydelse

St. Championat:
Flest sektionspoint på Ddbs flyvninger minus landsflyvninger med gamle duer. Årets champion tildeles vinderpræmie på kr. 400,-. Skal vindes 3 gange i træk eller 5 gange i alt.
Ingen udskydelse

Fynsmesterskab Kortdistance:
Flest sektionspoint på de af sektionen arrangerede flyvninger med ældre duer. Skal vindes 3 i træk eller 5 gange i alt inden ejendom.
Ingen udskydelse

Fynsmesterskab Sportsduer:
Sportsduemesterskabet omfatter gamle duer og at 1. sportsdue på hver sektionsflyvning tæller til mesterskabet. Skal vindes 3 i træk eller 5 gange i alt inden ejendom.

Unge Mesterskab
Unge Mesterskabet vindes på alle sektions flyvninger. Skal vindes 3 i træk eller 5 gange i alt inden ejendom kr. 250,-

Sektionens Supermesterskab Unger
Sektionens Supermesterskab Unger vindes på alle flyvninger både sektion og DdB.( Kun på kort mellem i DdB)  Skal vindes 3 i træk eller 5 gange i alt inden ejendom. kr. 250,-

ES – duer:
Sektionen udsætter præmier til de 5 bedste esduer inden for 25% uanset køn Proportioner alle Ddb’s og sektionens flyvninger. Duerne deltager automatisk i hhv. klasse 1 og 2 på sektionsudstillingen.
Præmier: kr. 250,-  200,-  175,-  150,-  100,-

ES – duer unger:
Sektionen udsætter præmier til de 3 bedste es-duer unger. Proportioner alle Ddb’s og sektionens flyvninger.
Præmier: kr. 175,-  150,-  100,-

Årets fund:
Årets unge på samtlige ungeflyvninger kr. 200,-

Bedste 1 års.
Bedste 1 års på samtlige flyvninger kr. 200,-

5 x indskud spil :
Sektionsspil A: 1 à kr. 2,00 – 2 à kr. 5,00 – 3 à kr. 15,00 – 4 à kr. 30,00

10 x indskud spil :
Sektionsspil B: 1 à kr. 2,00 – 2 à kr. 5,00 – 3 à kr. 15,00 – 4 à kr. 30,00

P-spil: Kr. 5,- pr. due. Afkrydses i P-spil.
Præmier à kr. 50,- så længe beløbet rækker.

Opsamlings- afgangstider:

Opsamlingssted.
Foreninger.
Senest indleveringstid
Vognmandens afgangstid.

166 Bogense’s Klubhus – Opsamling 18.00

220 Odense´s Klubhus – Opsamling 19.00
Toftevej 65
5000 Odense C

209 Midtfyn´s Klubhus – Opsamling 19.45                                                                  Egsmarken 2  (+ 010 Nyborg)
5750 Ringe

013 Svendborg´s Klubhus – Opsamling 20.15                                                                  Skolebakken 6
5762 V. Skerninge