Søg efter:

Reglement 2024
Kontingent:
Kontingent alle DdB-medlemmer 350 kr. Pr. kode-nr., der er aktive medlemmer i DdB
Indbetales senest den 1/3-2024
Totalbanken Korup Konto nr. 6880-4095625
Indbetalinger:
Gebyrer m.v. indsendes til kassereren senest tirsdag på konto:
Totalbanken Korup Konto nr. 6880-4095625
Flyvegebyr:
12, – kr. pr. due Bestyrelsen kan justere dette i, såfremt det vurderes nødvendigt .
Om paknings gebyr:
Ingen
Anmeldelse:
Korrektionsskemaer og deltagerlister skal på sektionens flyvninger følge duerne til slipstedet.
Afsendelse:
På sektionens flyvninger afsendes duerne fredag.
Regnskabet:
Regnskabet skal være afsendt inden duerne løslades til : mail@sektion31.dk
Indberetning:
Resultater:
Indberetning af resultater skal være Sektionen i hænde senest tirsdag kl. 9.00
mail@sektion31.dk
Løsladelse:
Kan ses på DdB’s Hjemmeside
Indberetning
Foreningernes første due, indberettes senest 15 min. efter hjemkomst på DdB’s hjemmeside
Antal duer i kurvene:
Der kan indleveres op til 30 duer pr. kurv som det bedst passer med antal udleverede kurve pr. forening
Præmier pr. flyvning:
Kr. 150 – 100 – 50. I alt pr. flyvning kr. 300,- (slagpræmier)
Diplomer til de 3 første duer på hver sektionsflyvning
Spil:
5 x indskud spil :
Sektionsspil A: 1 à kr. 2,00 – 2 à kr. 5,00 – 3 à kr. 15,00 – 4 à kr. 30,00
10 x indskud spil :
Sektionsspil B: 1 à kr. 2,00 – 2 à kr. 5,00 – 3 à kr. 15,00 – 4 à kr. 30,00
P-spil: Kr. 5,- pr. due. Afkrydses i P-spil.
Præmier à kr. 50,- så længe beløbet rækker.
Mesterskaber, pokaler og ES-duer:
Se separat liste med mesterskaber og pokaler:
Præmier: Ingen
Opsamlingsplan med ankomst- og afgangstider: (Forventet)
Ankomst: Afgang:
013 Svendborg´s Klubhus 18:00 18:15
209 Midtfyn´s Klubhus      18:45 19.00
220 Odense´s Klubhus      19:30 19:45
Bestyrelsens godtgørelser:
Telefonpenge:
Formand 800 kr.
Ansvarlig for løsladelser 800 kr.
Kørselsgodtgørelse:
Afregningssats for kørsel 2 kr. pr. km
Øvrige afregninger:
Kørsel med duer/trailer Iht. statens gældende takster
Godtgørelser i fbm. transport af duer Iht. statens skattefrie godtgørelser