Beretning 2018

Året startede med at da vi skulle køre første tur med duer gik der en pakning i styrehuset på lastbilen. Jeg fik dog lånt en bil af en god ven så vi kunne komme ned med duerne i Rendsburg.

Det var også i år at vi skulle afprøve det nye medlemsprogram med indberetning af afsendte duer. Der var lidt start problemer men de blev hurtigt løst og når man først fik vænnet sig til at skulle indmelde duerne er det jo rart man er fri for at skulle udfylde korektionsskema.

Vi var også lovet et program så man var fri for at skulle i foreningen om mandagen. Det har vi dog ikke set noget til endnu. Vi var også prøveklud for udregning af resultater gennem DdB men valgte selv at lave udregningerne da det tog for lang tid inden beregningen var tilgængelig.

Det har været en meget ekstrem sommer at flyve med duer. Varmen gjorde sit samt østenvinden at inden vi næsten kom i gang havde folk mistet mange duer samt at ungesygen igen satte sit aftryk på deltagelsen på ungeflyvningerne.

Vi har i år afsendt det mindste antal duer nogen sinde i de år jeg har fløjet med duer og det sætter jo så også sine spor i økonomien. Vi har enkelte gange måtte flytte stationer på grund af vejret og det det har givet lidt problemer ind imellem. Men alt blev løst og vi fik fløjet vores duer.

Tak til vores løslader John for et godt samarbejde selv om det somme tider kan blive lidt hektisk så er det blevet løst og tak til vores chauffør Povl og alle de rejseledere der har deltaget i at vi har kunnet flyve. Der skal lyde en stor tak til jer alle for indsatsen.

Igen i år havde vi fredags indlevering på de første to DdB flyvninger. Dette giver en masse ekstra arbejde for sektionen da vi så skal ud og finde en bil mere samt en chauffør. Dette gav os en del besvær da jeg samtidig ikke kunne køre på grund af familiefest. Det lykkedes dog i elv te time at finde en chauffør der kunne og ville køre. Bilen havde jeg igen lånt af min gode ven så alle opgaver blev løst.

Jeg var selv i Rendsburg sammen med Poul fra 010 det var den første tur med unger og der mødte os noget af et chok da vi trillede ind på løsladelsespladsen for der holdt der tre polske lastbiler fyldt med duer. Jeg var henne og prøve at få noget oplysning om hvornår de slap deres duer, men det var ikke så nemt for der var kun en der kunne andet sprog end polsk og han var gået på toilet. Vi fik dog fat i ham senere og fik løst opgaven. De løslod ca 3000 duer og de var væk som dug for solen på ingen tid. Et imponerende syn.

Som nævnt så har det været meget dårligt med afsendelse af duer og dette har også gjort at der ikke er tjent så mange penge ind som det var ønsket. Det har også givet DdB en nedgang det kunne man tydeligt se når man torsdag skulle til Horsens med duer.

Der har været afholdt møde i Vejle hvor Per og jeg deltog. Samt som alle ved et ekstraordinært repræsentantskabsmøde i Brædstrup hvor jeg også deltog. Der har været afholdt et formandsmøde i efteråret hvor vi fremlagde situationen som den så ud vedr. vores økonomi og man blev enig om at foreslå nogle tiltag til repræsentantskabsmødet.

Til slut vil jeg gerne takke alle som har gjort en indsats for at vi kom godt igennem endnu en sæson. Jeg håber også at man bakker op om sektionen med afsendelse af duer så vi igen kan få en sund økonomi.

Vi har talt om forskellige tiltag i sektionen om hvad vi skulle lave. Der har været foreslået banko, Den såkaldte Middelfart cup og eventuelt en auktion. Tom og René blev sat på opgaven som de løfter sløret for i dag. Jeg håber i tager godt imod arrangementet og bakker op om det det vil også give lysten til at prøve flere ting af.

På bestyrelsens vegne Erik.

Se HER kuvertflyvning 2019

REPRÆSENTANTSKABSMØDE 13/01-2019 (opdateret mm…)

INDKALDELSE TIL REPRÆSENTANTSKABSMØDE 13/01-2019 kl 10.00 !!!

Dagens program : Sektionens præmie overrækkelse kl 9.00. Mødet kl 10.00. Præmier med Fyns langflyver klub, efter mødet.                                                         

LOKALITET TOFTEVEJ 65, FORENING 220 – ODENSE.

DAGSORDEN IFØLGE VEDTÆGTERNE:

Pkt. 1 Valg af dirigent

Pkt. 2 Konstatering af mandater

( 13 foreningsmandater, 5 bestyrelsesmedlemmer i alt 18 stemmeberettiget ) 75 foreningsmedlemmer, heraf 49 som har fløjet 5xD.d.B. flyvninger.

Pkt. 3 Godkendelse af dagsorden

Pkt. 4 Oplæsning af protokol

Pkt. 5 Formandens beretning v/ Erik Trans

Pkt. 6 aflæggelse af regnskab v/ kasserer Per Nielsen

Pkt. 7 Indkomne forslag, følgende foreninger har indsendt forslag til behandling : 220 Odense, 209 Midtfyn samt forslag fra sektions bestyrelsen.

Pkt. 8 Valg af kasser på valg Per Nielsen, – ønsker ikke genvalg

Pkt. 9 Valg til bestyrelsen, på valg John Frandsen

Pkt. 10 Valg af revisor, på valg Rocky Jespersen

Pkt. 11 Valg af løslader, på valg John Frandsen

Pkt. 12 Kapflyvningsplan – se indkomne forslag

Pkt. 13 Præmier og pokaler

Pkt. 14 Kontingent og gebyr

Pkt. 15 Afholdelse af næste års repræsentantskabsmøde

Pkt. 16 Eventuelt

Vedhæftet filer kan hentes :

HER   HER   HER   HER

Bestyrelses og formandsmøde

Bestyrelsesmøde og formandsmøde d. 19/11-2018 i lokaler forening 220 Odense.
19/11 var sektionsbestyrelsen indkaldt til bestyrelsesmøde kl. 18.00 med et efterfølgende formandsmøde kl. 19.30.
Dagsorden til bestyrelsesmøde:
Indkomne forslag: kapflyvningsplan 2019/20  kapflyvningsforslag fra forening 209, 220 og sektionsbestyrelsen .
Flyveplan = sektion og Midtfyn, Odense
Økonomi
Bestyrelsesmøde:
Hele bestyrelsen var samlet og Erik ridsede kort op som situationen er nu.
Erik og Per havde haft et møde hos Erik for at drøfte situationen og det var primært en regning for rep. af lastbilen. Per havde rettet en henvendelse til sagsbehandler  i Totalbanken om et midlertidigt ( bevilget overtræk ), og fik et svar tilbage ” at det var der ikke mulighed for”. Per orienterede Erik om udfaldet på denne forespørgsel , og oplyste samtidigt at Per ville betale kontingent samt ompakning for 016 Fåborg ( sæson 2019 ) således at regning for rep. lastbil kunne betales -. På mødet hos Erik gennemgik vi sektionens økonomi og udfærdigede en økonomioversigt som blev uddelt på formandsmødet.
Omkostningerne på lastbilen stikker hele tiden i øjnene, og giver hele tiden medlemmer mulighed for at sige at lastbilen er for dyr, men giver aldrig brugbare løsninger, har vi råd? – ja, fordi vi har ikke andre muligheder. Erik havde kontaktet flere vognmænd 3 sagde lige ud at det kunne /ville de ikke , en enkelt som tidligere har kørt sektionens duer gav et tilbud som simpelthen var så dyrt at det havde sektionen ikke mulighed for at honorere.
En analyse af antal afsendte duer kunne dokumentere at der sendes for få duer i forhold til prisen for den enkelte station. Regnskab viser  godt nok at alle stationer giver overskud men det er bare ikke nok i forhold til udgifter. –
Det var nu tid til formands møde!
Der var fremmøde fra samtlige foreninger og Erik omdelte bilag med nøgletal for sektionens økonomi. Efter en del snak om de enkelte tal så skulle der også findes løsnings muligheder. Kontingentforhøjelse på kr. 100,- samt en gebyrforhøjelse på kr. 1,-.
Der blev også tid til debat om kapflyvningsplan med bl.a. separatslip uge 21 og 22 ( såfremt det godkendes af DdB ). Vurderet ud fra de meninger der kom fra de forskellige foreninger. Midtfyn, Svendborg og enkelte i bestyrelsen var for sektionsfri uge 21 og 22 øvrige var mest for afholdelse
af sektionskapflyvning. Vurderet fra et evt. forslag fra bestyrelsen om kontingentforhøjelse samt en forhøjelse af gebyr på kr.1,- at der kan holdes fri i ugerne fra et økonomisk synspunkt. At medlemmer som primært sender duer på sektionsflyvninger vil så blive “straffet”. Hvor vidt der afholdes kapflyvning i sektionsregi skal afgøres på repræsentantskabs møde januar dette møde afholdes normalt uge 2 ( repræsentantskabsmøde DdB afholdes normalt første uge i februar ).
En dato for repræsentantskabsmøde sektion blev ikke fastlagt Skal den nye kapflyvningsplan så gælde for 2 år ad gangen ( som DdB ) eller kun 1. Hvor lange flyvninger skulle der være til prisen kr. 8,- ( p.t. ), eller skulle der være stationer til et forhøjet gebyr (evt. forudanmeldes ), eller sagt på en anden måde, hvor lange ture er der råd til, et faktum er at jo længere afstande giver færre afsendte duer og dermed færre indtægter og større udgifter til brændstof.
En ekstra udgift for kørsel i Tyskland vil formentlig blive en realitet i 2019, er dog ikke endeligt meddelt offentligt.
Det blev tid til kaffe og brød og det hjalp på idèer/muligheder for hurtige penge, en auktion i en eller anden form, som Tom og Renè prøver at strikke sammen.
Mødet sluttede i en god og positiv stemning – så det ser ikke så slemt ud trods alt.
ref. Per

Bonus info… 220 Odense har fået ny hjemmeside !!! klik HER