Søg efter:

Referat fra generalforsamling 2023

Generalforsamling Sektion 31
Søndag den 26. februar 2023 Kl. 10:00 i Odenses klubhus
Præmieoverrækkelse kl. 10:00 – 10:30, herefter generalforsamling.
Dagsorden:
Valg af dirigent
Brian Petersen

Konstatering af mandater og godkendelse af dagsorden
Afbud fra Nyborg

Mødeprotokol oplæses efter ønske
Ingen ønske herom

Formandens beretning
Godkendt

Godkendelse af regnskab
Godkendt

Indkomne forslag
Forslag vedr. ændring af proportioner for kortdistancemesterskabet fra 220 Odense blev flyttet
ned under punktet: Præmier, pokaler og reglement.

Valg til bestyrelse:
Kasserer (Valgt 2-3-2022: Preben Øhrnstedt, 220 Odense) Genvalgt – på valg igen 2025
Kapflyvning (Valgt 2-3-2022: René Christiansen, 013 Svendborg) Genvalgt – på valg igen 2025
IT og resultater (Valgt 2-3-2022: Rocky Jespersen, 209 Midtfyn) Genvalgt – på valg igen 2025
Suppleant: (Valgt 2-3-2022: Jonas Madsen, 220 Odense) Genvalgt – på valg igen 2024

Revisor:
Poul Hansen, 010 Nyborg (Valgt 2-3-2022) Genvalgt – på valg igen 2025

Løslader:
René Christiansen, 013 Svendborg (Valgt 2-3-2022) Genvalgt – på valg igen 2024
Vedtagelse af kapflyvningsplan

Se vedtaget kapflyvningsplan
Vedtagelse af præmier, pokaler og reglement
Se vedtaget præmie, pokalliste og reglement
Næste års kontingent
Se under reglement

Næste års mødested (udstilling)
Ingen udtrykte ønske herom, så mødet forventes, afholdt i 220´s klubhus.

Eventuelt.
Der planlægges auktion i lighed med sidste år lørdag den 29. april 2023 i 220´s klubhus med foredrag.
Ulrik Lejre Larsen kommer og holder foredrag om hvordan han gør det med duerne.
Glæd jer til en spændende dag, i brevduernes tegn. Program:
10.00 Kaffe.
10.30 Foredrag ved Ulrik Lejre Larsen, fra matadorkorn.
11.30 Frokost.
12.30 Auktionen starter.
Ca. 8-10 dage før auktionen vil der blive lagt auktionskatalog på sektion 31´s hjemmeside.

Diplomer fra sæson 2022 uddeles til vinderne denne dag.

Pbv. Thomas Bang Pedersen

Støtteauktion for sektion 31

Sektion 31 indbyder til auktion og foredrag lørdag den 29 April.

Der vil være 35 unger lige til at sætte på brættet på auktionen, fra følgende topslag.

2 stk. Hommes og Son, Holland.
1 stk. Ulrich Lemmens, Belgien.
4 stk. Team Bang, 013.
4 stk. Team Eriksson, 220.
4 stk. Team Emma og Kim, 220.
4 stk. Brian Petersen, 209
4 stk. Svend Kærgaard, 166.
4 stk. HC Klitten, 167.
4 stk. Team Skov, 013.
4 stk. Folmer Mikkelsen, 013.

Der vil være lotteri med unger fra 20 topslag i Danmark.

Ulrik Lejre Larsen, vil holde foredrag om hvordan han gør det med duerne. Samt fortælle hvorfor alle kanonerne, i brevduesporten bruger Matador korn.
Gæld jer til en spændende dag, i brevduernes tegn.

10.00 Kaffe.
10.30 Foredrag ved Ulrik Lejre Larsen, fra matadorkorn.
11.30 Frokost.
12.30 Auktionen starter.

Ca. 8-10 dage før auktionen vil det blive lagt auktionskatalog på sektion 31 Hjemmeside.
www.sektion31.dk
Kommission og telefonbud til Bo Eriksson på 27250917 eller eriksson@teameriksson.dk

Alle er velkommen. 😊
På sektion 31’s vegne vil jeg benytte lejligheden, til at takke alle giver, af unger og lotteriunger.

Arrangement foregår:
Brevduecenter Odense “220”
Toftevej 65 B
5220 Odense SØ