Ændring i DDB´s kapflyvningsplan i uge 29 & 30

På grund af den økonomiske situation hvor de kraftige gebyrnedsættelser for sæson 2014 ikke som forventet har medført et højere dueantal, har hovedbestyrelsen fundet det nødvendig med et par ændringer i den resterende del af kapflyvningsplanen 2014.

Emmen i den kommende weekend (uge 29) ændres til Soltau, således at hele landet flyver Soltau.

Langflyvning Karlsruhe i uge 30 ændres til Giesen, således at hele landet flyver langflyvning fra Giesen.

Landsflyvningen fra Karlsruhe i uge 30 bibeholdes.

Der vil lagt en justering op på hjemmesiden, men flyvningerne kan også ændres manuelt i Foreningsprogrammet.

/Hovedbestyrelsen