Søg efter:

Formuleringsfejl i Brevduen nr 1

I formandens beretning på side 7 under afsnittet ” brede & store slip” kan følgende tekst give anledning til misforståelse:
“Der er ønske om sektionsslip fra dele af Fyn, men noget
sådant har været prøvet uden, det øgede glæden ved sporten på Fyn. Hovedbestyrelsen
har alligevel valgt at fremsætte forslag om et sådant slip på Fyn de to første uger, hvor
sektionen til gengæld undlader at lave flyvninger.”

Sektion 31 har ikke forpligtet sig til, ikke at arrangere flyvninger i de to uger!

Spørgsmål. Kontakt venligst mig på 20203181

M.s.h Tommy

Ændring i DDB´s kapflyvningsplan i uge 29 & 30

På grund af den økonomiske situation hvor de kraftige gebyrnedsættelser for sæson 2014 ikke som forventet har medført et højere dueantal, har hovedbestyrelsen fundet det nødvendig med et par ændringer i den resterende del af kapflyvningsplanen 2014.

Emmen i den kommende weekend (uge 29) ændres til Soltau, således at hele landet flyver Soltau.

Langflyvning Karlsruhe i uge 30 ændres til Giesen, således at hele landet flyver langflyvning fra Giesen.

Landsflyvningen fra Karlsruhe i uge 30 bibeholdes.

Der vil lagt en justering op på hjemmesiden, men flyvningerne kan også ændres manuelt i Foreningsprogrammet.

/Hovedbestyrelsen