Formuleringsfejl i Brevduen nr 1

I formandens beretning på side 7 under afsnittet ” brede & store slip” kan følgende tekst give anledning til misforståelse:
“Der er ønske om sektionsslip fra dele af Fyn, men noget
sådant har været prøvet uden, det øgede glæden ved sporten på Fyn. Hovedbestyrelsen
har alligevel valgt at fremsætte forslag om et sådant slip på Fyn de to første uger, hvor
sektionen til gengæld undlader at lave flyvninger.”

Sektion 31 har ikke forpligtet sig til, ikke at arrangere flyvninger i de to uger!

Spørgsmål. Kontakt venligst mig på 20203181

M.s.h Tommy