Beretning for året 2014

Beretning for året 2014.

 

Året startede med at vi fik en ny hjemmeside da den gamle ikke var tidssvarende mere. Den ser også ud til at fungere godt efter lidt start problemer.

Det var også året hvor de tre Odense foreninger blev til en forening nemlig 220 Odense. Dette resulterede i at de samtidig er Fyns største forening.

Vi havde tilmeldt Walentin 013 – Poul 010 – Hellan 220 samt Bent Orla 0171 til Rejseleder uddannelsen som blev afholdt i 055 Vejles klubhus d. 6/5. Ud over disse deltog også en fra vognmanden.

Vi fik en henvendelse fra DdB om at ændre vores flyveplan i uge 26. Det blev gjort ved at bytte med uge 33 så vi fløj Elmshorn i uge 26 og Henstedt i uge 33.

Vores flyvninger i sæsonen har stort set forløbet uden de store problemer. Der er faktisk kun en uge med ventetid det må siges at være billigt sluppet. Der er afsendt i alt 15272 duer mod 14339 året før.

Disse er fordelt således Gamle duer 13150 mod 12374 året før en forbedring på 776 duer. Af unger blev der afsendt 2122 mod 1965 året før en fremgang på 157 duer. I alt en fremgang på 933 duer totalt.

Desværre gav det så lidt problemer da vores chauffør valgte at smadre traileren ude i Alleen ved 220. Den blev desværre så beskadiget at vi måtte ud og finde noget andet at kører med. Til alt held kender jeg en del vognmænd fra min tid som kørselsleder da det jo lige ramte ind i den weekend hvor alle vognmænd var ude at køre sidste skoledag. Men sent på aftenen lykkedes det at låne en trailer hos en vognmand i Bogense og vi fik alle duer kørt til Bubbbel. Så kl. 01,30 havde vi fået det hele læsset over og bilen var klar til afgang.

Vi har hen over året afholdt tre møder først vores Kontrolmøde i maj så vores evalueringsmøde i august samt et møde om forslag i henhold til oplæg fra DdB i oktober.

Vi har også været ude at vise flaget ved det Fynske dyrskue med DdBs Pr materiale. Vi havde en rigtig fin stand derude. Tak til dem som hjalp til. Vi fik snakket med en masse mennesker og jeg må sige at det er utroligt så mange folk der ved noget om det at flyve med duer. Desværre viser det sig jo ikke rigtigt på medlemstallet. Det blev dog til et par interesserede og vi er stadig i kontakt med et muligt medlem.

Vedr. sportsligt udvalg mangler vi stadig et par folk til at hjælpe Rocky med dette så han ikke alene skal sidde med dette. Der har været forskellige konkurrencer hen over sæsonen.

Til slut vil jeg gerne takke bestyrelsen for et godt samarbejde samt vil jeg gerne takke vores ompaknings steder for et flot arbejde. Samt vil jeg takke alle som har bidraget til at sæsonen er blevet gennemført på en god og gnidningsfri måde. Tak til alle.