Søg efter:

Beretning for 2016.

Beretning for 2016.

Endnu en sæson er overstået. Ja man syntes jo lige vi var kommet i gang og vupti så er det slut igen. Det må jo være tegn på at det er gået godt hen over sommeren.

Det startede desværre lidt skidt idet vi igen måtte konstatere at en forening lukkede. Denne gang var det 171 Nordvestfyn som ikke kunne fortsætte. Det er meget trist når der mistes foreninger da der bliver nogle kæmpe områder i vores sektion hvor der bliver langt for at flyve med duer.

Det var også i år at ombygningen af lastbilen skulle bestå. Jeg må sige at det fungerer rigtig godt og der har ikke været de store problemer med den ud over lige den allersidste tur hvor der blev lidt problemer med liften. Lastbilen er blevet godkendt til dyretransport gældende de næste fem år. Så der vil blive påsat et mærke med transport af levende dyr.

Jeg vil gerne takke chauffører og rejseledsagerne for et godt stabilt og veludført arbejde. Uden jer ingen kapflyvning.

Flyvesæsonen har kørt fornuftigt dog med lidt drillerier fra vejrets side som resulterede i et par flytninger hen over sommeren. Til gengæld slap vi for aflysninger og de helt store tab på vores flyvninger.

Jeg vil gerne rose vores løslader for et rigtig godt arbejde. Du har gjort det godt og vi har haft et fint samarbejde med dem som er involveret hver lørdag. Stort tak til dig John.

Vi har afsendt 16134 duer fordelt på 13209 gamle duer og 2925 unger. Det er en lille tilbagegang på 204 duer.

Vedr. vores økonomi ser det fornuftigt ud uden at være prangende. Det vil vores kasser komme ind på senere dog kan jeg nævne at Per og undertegnet var i Filskov i august mdr. og afslutte handlen med Vesti auto så nu er lastbilen betalt og gældfri.

Vi har været nødsaget til at oprette et cvr nr. samt nem id. Dette er af hensyn til ejerforhold af lastbilen dette er nødvendigt da sektionen ellers ikke kan indregistrere bilen ej heller oprette forsikring. Vores cvr nr. er 37975443.

Angående vores møder i sektionen. Her er jeg og bestyrelsen meget skuffet over den ringe deltagelse der er fra foreningerne ikke engang de delegerede pladser bliver brugt. Man er blevet enige om at droppe kontrolmødet og evalueringsmødet da der ikke er tilslutning til disse møder. Til kontrolmødet var der kun to foreninger ud over bestyrelsen. Vi har prøvet at flytte til et nyt sted for afholdelsen, men dette er det ikke blevet bedre af med hensyn til deltagelse. Bestyrelsen går i tænkeboks med hvordan vi skal afholde vores møder fremadrettet så hvis man sidder inde med et godt forslag så ret henvendelse til en af os. I oktober mdr. havde vi indkaldt til formandsmøde vedr. kapflyvningsplanen i uge 21 og 22. Her blev de forskellige forslag drøftet og da der ikke var enighed om disse var alle enige om at disse blev droppet.

Hvordan ser fremtiden så ud for sektion 31. Ja det kunne være rart at hvis man kunne se lidt ud i tidshorisonten. Vores medlemsskare er jo ikke af nyeste dato og det vælter heller ikke ind med nye medlemmer. Og der bliver færre og færre til at dele udgifterne. Hvis vi bare kunne finde de vise sten der ville give lidt flere nye folk ville dette være rart. Vi må håbe det en dag lykkes. Hvis der er nogle der har ideer eller forslag er vi lydhør over for dem.

Vi skal have ny kapflyvningsplan i år og der er kommet to forslag. Jeg vil håbe at i tænker jer godt om når i afgiver jeres stemmer det kan godt være der er nogle der gerne så vores flyvninger længere, men har vi råd til det? Bestyrelsens forslag koster det samme at køre som den vi afvikler. De år jeg har været formand har jeg hvert år ført statistik over de afsendte duer uge for uge og når jeg kikker på disse tal er der en helt klar tindens at så snart vi kommer sydligere en Rendsburg og Heide så falder dueantallet på flyvningerne. Jeg siger ikke at vi ikke skal have enkelte længere flyvninger, men vi bliver også nød til at have nogle vi tjener penge på. Vi står også overfor andre udfordringer bl.a. hvis DdB indfører to uger med fredags indlevering så skal vi bruge en bil mere og der ligger også nye vejskatter og lurer i Tyskland som kan komme når som helst.

Der er også køre/hviletids regler der skal overholdes. Mon ikke vi for dem løst på betryggende vis det håber og tror jeg på.

Igen hen mod slutningen af året blev vi ramt af restriktioner i forbindelse med fugleinfluenza. Det har som bekendt gjort at vores duer skal holdes inde hvor længe endnu er svært at sige men håber ikke at det kommer til at berører vores opstart i foråret.

Til jer der debatterer på ”Facebook” tænk jer nu om når i skriver derinde. Jeg bliver jævnligt ringet op af folk der spørger til hvad det nu er for noget der er skrevet. Husk der er mange der kan se det.

Til sidst, men  ikke mindst vil jeg gerne takke bestyrelsen for et godt samarbejde samt dem som uge efter uge er behjælpelig med at få duerne på bilen. Jeg vil takke alle der har hjulpet til at alt i sektionsregi har kunne lade sig gøre.

p.b.s. vegne

Erik.