Bestyrelsens forsalg til repræsentantskabsmødet 2014

Forslag til repræsentantskabsmødet d. 18 januar 2014.

Bestyrelsen fremsætter følgende forslag : Præmierne på ungeflyvningerne nedsættes fra 800 kr. til 500 kr. pr. uge. Dette giver en besparelse på 1800 kr. pr. sæson hvoraf man så i uge 30 vil lave en ungeflyvning med udvidet præmierække hvor hver kode kan sende x antal unger hvoraf de fire første er gratis. Hver kode kan kun vinde en præmie.

På bestyrelsens vegne.

Erik Trans.