Bestyrelses og formandsmøde

Bestyrelsesmøde og formandsmøde d. 19/11-2018 i lokaler forening 220 Odense.
19/11 var sektionsbestyrelsen indkaldt til bestyrelsesmøde kl. 18.00 med et efterfølgende formandsmøde kl. 19.30.
Dagsorden til bestyrelsesmøde:
Indkomne forslag: kapflyvningsplan 2019/20  kapflyvningsforslag fra forening 209, 220 og sektionsbestyrelsen .
Flyveplan = sektion og Midtfyn, Odense
Økonomi
Bestyrelsesmøde:
Hele bestyrelsen var samlet og Erik ridsede kort op som situationen er nu.
Erik og Per havde haft et møde hos Erik for at drøfte situationen og det var primært en regning for rep. af lastbilen. Per havde rettet en henvendelse til sagsbehandler  i Totalbanken om et midlertidigt ( bevilget overtræk ), og fik et svar tilbage ” at det var der ikke mulighed for”. Per orienterede Erik om udfaldet på denne forespørgsel , og oplyste samtidigt at Per ville betale kontingent samt ompakning for 016 Fåborg ( sæson 2019 ) således at regning for rep. lastbil kunne betales -. På mødet hos Erik gennemgik vi sektionens økonomi og udfærdigede en økonomioversigt som blev uddelt på formandsmødet.
Omkostningerne på lastbilen stikker hele tiden i øjnene, og giver hele tiden medlemmer mulighed for at sige at lastbilen er for dyr, men giver aldrig brugbare løsninger, har vi råd? – ja, fordi vi har ikke andre muligheder. Erik havde kontaktet flere vognmænd 3 sagde lige ud at det kunne /ville de ikke , en enkelt som tidligere har kørt sektionens duer gav et tilbud som simpelthen var så dyrt at det havde sektionen ikke mulighed for at honorere.
En analyse af antal afsendte duer kunne dokumentere at der sendes for få duer i forhold til prisen for den enkelte station. Regnskab viser  godt nok at alle stationer giver overskud men det er bare ikke nok i forhold til udgifter. –
Det var nu tid til formands møde!
Der var fremmøde fra samtlige foreninger og Erik omdelte bilag med nøgletal for sektionens økonomi. Efter en del snak om de enkelte tal så skulle der også findes løsnings muligheder. Kontingentforhøjelse på kr. 100,- samt en gebyrforhøjelse på kr. 1,-.
Der blev også tid til debat om kapflyvningsplan med bl.a. separatslip uge 21 og 22 ( såfremt det godkendes af DdB ). Vurderet ud fra de meninger der kom fra de forskellige foreninger. Midtfyn, Svendborg og enkelte i bestyrelsen var for sektionsfri uge 21 og 22 øvrige var mest for afholdelse
af sektionskapflyvning. Vurderet fra et evt. forslag fra bestyrelsen om kontingentforhøjelse samt en forhøjelse af gebyr på kr.1,- at der kan holdes fri i ugerne fra et økonomisk synspunkt. At medlemmer som primært sender duer på sektionsflyvninger vil så blive “straffet”. Hvor vidt der afholdes kapflyvning i sektionsregi skal afgøres på repræsentantskabs møde januar dette møde afholdes normalt uge 2 ( repræsentantskabsmøde DdB afholdes normalt første uge i februar ).
En dato for repræsentantskabsmøde sektion blev ikke fastlagt Skal den nye kapflyvningsplan så gælde for 2 år ad gangen ( som DdB ) eller kun 1. Hvor lange flyvninger skulle der være til prisen kr. 8,- ( p.t. ), eller skulle der være stationer til et forhøjet gebyr (evt. forudanmeldes ), eller sagt på en anden måde, hvor lange ture er der råd til, et faktum er at jo længere afstande giver færre afsendte duer og dermed færre indtægter og større udgifter til brændstof.
En ekstra udgift for kørsel i Tyskland vil formentlig blive en realitet i 2019, er dog ikke endeligt meddelt offentligt.
Det blev tid til kaffe og brød og det hjalp på idèer/muligheder for hurtige penge, en auktion i en eller anden form, som Tom og Renè prøver at strikke sammen.
Mødet sluttede i en god og positiv stemning – så det ser ikke så slemt ud trods alt.
ref. Per

Bonus info… 220 Odense har fået ny hjemmeside !!! klik HER