Bestyrelsesmøde 21/11-2016

Bestyrelsesmøde 21/11-2016

Der var indkaldt til bestyrelsesmøde hos Per. Der var afbud fra Renè ellers var alle mødt.

Punkter til behandling, indkomne forslag incl. bestyrelsens, til behandling på sektionens repræsentantskabsmøde.

Tilbud fra 013 om værtskab/afholdelse af repræsentantskabs samt fast pris for opmåling af nye slag/medlemmer.

Forslag 220

Forslag sekt. bestyrelsen -ændringer

Indkomne forslag 013: Opmåling for nye medlemmer afregnes mellem sektionen og foreningen med en fast pris pr. opmåling uanset bopæl.

013 Svendborg tilbyder at holde sektionens præmieuddeling og repræsentantskabsmøde samt bespisning på Ollerup skole ( mellem Svendborg og V. Skerninge – hvor vi har vores klubhus ) . Vi vil koble vores aflyste program på om eftermiddagen( afhængig af situationen med fugleinfluenza) vi kunne tænke hos datoen 21/1-2017.

Kapflyvningsplan 220: uge 18 Rendsburg, uge 19 Henstedt, uge 20 Altona, uge 21 Trittau, uge 22 Elmshorn, uge 23 Trittau, uge 24 Henstedt, uge 25 Altona, uge 26 Rendsburg G/U, uge 27 Henstedt G/U, uge 28 Altona G/U, uge 29 Rendsburg G/U, uge 30 Henstedt G/U, uge 31 Altona G/U, uge 32 Rendsburg G/U.

Forslag sektionsbestyrelsen: ændring vedtægter § 7 i teksten “I forhandlinger har  alle aktive medlemmer ret til at deltage uden stemmeret” Ændres til: “I forhandlinger har alle aktive medlemmer ret til at deltage uden tale og stemmeret” §12 ændres samlet uden ændringer til §13. §12 Ejerskab af lastbil -SEKTIONENS CVR.NR ER EJER AF LASTBILEN. Sektionens divisioner ændres fra 3 til 2 det gælder kort – mellem og lang, fordelt således 25 medlemmer i 1. div. rest i 2. div. Op og nedrykning 5 medlemmer hver vej.

Opmåling af slag nye eller ændring af slagadresse max. kr. 350,- beløb ud over dette beløb betales af sektionskassen.

 

ref. Per