BESTYRELSESMØDE 23/9-2014 KL. 19.00

BESTYRELSESMØDE 23/9-2014 KL. 19.00

 

Bestyrelsesmødet blev afholdt privat, denne gang hos Rocky. Alle var mødt.

Dagsorden: forslag til repræsentantskabsmøde herunder DdB, kapflyvningsplan 2015/2016, reglement, indkaldelse af pokaler, kontingent, divisioner, resultatliste, fordeling af mandater.

Pkt. 1 – under dette punkt kunne det for nuværende konstateres at ingen havde meldt sig som arrangør af udstilling samt afholdelse af repræsentantskabsmødet. Der bliver indrykket opslag på sektionens hjemmeside med frist til 18/10, det videre forløb bliver afgjort i bestyrelsen. Der var ingen forslag til DdB.

pkt. 2 – kapflyvningsplan uge 18-Rendsburg, uge 19- Kiel, uge 20-Bad-Bramstadt, uge 21- (Itzehoe) Soltau (DdB) bliver formentlig afviklet som en sektionsflyvning, seperat slip, men vil først blive afgjort på repræsentantskabsmødet i Brædstrup.,uge 22- (Bad Bramstedt) Celle (DdB), afvikles som uge 21, uge 23- Rendsburg, uge 24- Glückstadt, uge 25- Henstedt, uge 26- Rendsburg, uge 27- Kiel (Flintbek), uge 28- Bad-Bramstedt, uge 29- Itzehoe, uge 30- Rendsburg, uge 31- Kiel, uge 32- Bad-Bramstedt, uge 33- Rendsburg.

pkt. 3 – reglement der blev fundet enkelte elementer der skulle fjernes, ellers ok.

pkt. 4 – indkaldelse af pokaler, pokaler som endnu ikke er afleveret, skal afleveres til et bestyrelsesmedlem, bedst Kaj Hoffmann, senest ved auktion 18/10 hos 220 Odense.

pkt. 5 – kontingent, der var ikke for nuværende behov for en ændring af gebyr.

pkt. 6 – divisioner, der har vist sig nogle uhensigtsmæssige fordelinger i nogle divisioner, det blev derfor besluttet fremadrettet at for at få præmiepenge skal medlemmet have mindst 3 kapflyvninger registreret  i den pågældende divion.

pkt. 7 – diplomer, antal af diplomer er besluttet at fastholde som hidtil.

pkt. 8 – kapflyvningsresultater vil fremover bliver lagt på sektionens hjemmeside med 100%. Dog således at hjemkomst efter 20% vil blive særskilt markeret.

pkt.9 – fordeling af mandater, 010 – 1, 013 – 1, 016 – 1, 166 – 2, 171 – 1, 209 – 2, 220 -4, i alt 12 mandater.

Erik Trans havde yderligere oplysninger vedrørende vognmand, som det ser ud i øjeblikket vil han gerne fortsætte samarbejdet. Prisen for den fremtidige kørsel aftales på et senere tidspunkt. Vedrørende DdB slip Soltau og Celle, som først afgøres på repræsentantskabsmødet i Brædstrup om sektion 31 får dispensation til særskilt slip. Erik mente at foreningen godt kunne klare den fornødne ompakning.

Det skal bemærkes at i ugerne hvor DdB -flyvningerne Soltau og Celle afvikles, og flyvningerne netop afvikles som sektionsflyvninger . På regionsmødet i Vejle blev det netop fremført som et ønske at sektion 31 ønskede særslip, dette er blevet imødekommet så langt som til et forslag som behandles i Brædstrup. Hvordan flyvningerne skal medregnes i mesterskabsberegningen afhænger af udfaldet i Brædstrup.

ref. Per