Bestyrelsesmøde 4/12-2017.

Bestyrelsesmøde 4/12-2017.

Der var indkaldt til bestyrelsesmøde afbud fra John Frandsen, øvrig bestyrelse fremmødt.

1.Første punkt på dagsorden var bearbejdning af indkomne forslag. Der var kun indsendt forslag fra forening 220 Odense.

2.Hvordan kan foreningens kassebeholdning forbedres var/er en svær nød at knække. Foreningens økonomi er trængt i øjeblikket derfor må det være i alles interesse at alle må byde ind selv om det gør ondt uanset hvor der spares og hvem det går ud over. Har vi for store ambitioner i forhold til medlemmernes pengepung og hvor langt kan vi gå for at forøge kassebeholdning. Højere kontingent midlertidigt, eller et engangsindskud på x antal kr. eller skal vi tage en kold tyrker og nulstille præmier og kørepenge m.m. dog ej løn til chauffør m.m. for år 2018, og så håbe på vi ikke får store udgifter på lastbil. Bestyrelsen har ikke været i stand til at komme med et forslag for at forbedre sektionens økonomi.

Repræsentant skabsmøde  fastlagt til afholdelse i lokaler 220 d. 14/1-2018 kl.09.30 med uddeling af diplomer og pokaler selve repræsentantskabs mødet starter kl. 10.00.

ref. Per