Bestyrelsesmøde d. 28/09-2018

Aller først vil jeg gerne beklage referat først bliver udfærdiget  nu, jeg har masser af gode forklaringer for min noget sene udfærdigelse som ingen kan bruge til noget.
Dagsorden til bestyrelsesmødet lyder således:
1. Velkomst v/ formanden
2. Siden sidst med tilbageblik på sæsonen
3. Lastbilen
4. Økonomi
5. Hjemmesiden
6. Ekstra ordinær repræsentantskabsmøde DdB
7. Pokaler
8. Repræsentantskabsmøde sektion
9. Eventuelt
pkt. 1 Erik åbnede mødet og takkede John for hans gæstfrihed da mødet blev afholdt  på Johns adresse, da det var længe siden bestyrelsen havde været samlet tog det lidt tid at komme i gang med dagsordenen.
pkt. 2  det havde været en sæson som havde givet de fleste, udfordringer på en anden måde end tidligere, idet vejret denne gang havde været utroligt varmt i lang tid, og derfor udfordrer duerne, ingen aflysninger er det blevet til men en del  flytninger .
pkt. 3 Er man udgået for emner til debat kan man altid spørge til lastbilen – lastbilen skal til syn hvert år og styrehuset voldte problemer især når der skal bruges reservedele så lastbilen holder stadig på værksted og venter på reservedele.
pkt. 4 Økonomien lider også, og det kan vi hver især have vores andel  i – der er nemlig afsendt for lidt duer for at økonomien kan hænge fornuftigt sammen følgende tal er således:
2015 = 80 medlemmer – 14295 duer
2016 = 76 medlemmer – 14134 duer
2017 = 72 medlemmer – 12937 duer
2018 = 63 medlemmer – 11493 duer
Erik kunne her under økonomi oplyse at han har mulighed for “garage” til lastbilen ca. kr. 1100,-.
Sektionens økonomi udviser en saldo på kr. 38.000,-
pkt. 5 Sektionens hjemmeside ser for tiden ret ens ud dag for dag – man kan så spørge rundt blandt medlemmerne hvorfor ingen nyheder, der sker jo trods alt noget rundet i Danmark som medlemmer  i sektionen deltager i, at man ikke har et kamera det er så hvad det er, så ved jeg i hver fald at der i medlemsskaren næsten er et en mobiltelefon pr. medlem og som er i stand til at tage billeder og skrive en lille historie burde ikke kræve en anstrengelse som de fleste ikke kan overkomme, Renè er manden som klarer det tekniske . Det vil for alle være et dejligt supplement til “Brevduen”.
pkt. 6 Ekstraordinært repræsentantskabsmøde i DdB regi blev desværre en kendsgerning da der i medlemsskaren blandt brevduefolket blev afsløret en lidt for ambitiøs person, historien er kendt og debatteret af for mange. Forventningerne er håbefuld for en lykkelig fremtiden for sporten, vi har alle en opgave.
pkt. 7 Der er pokaler i sektionens præmieliste nogle som efterhånden er “slidt op” proportionerne er ude af trit med nutiden. Præmie- giver finder vi ikke så mange af mere. Det må konstateres at det er de store sportsgrene som suger nogle af de “slatter” de små organisationer burde kunne få en del af, det er en vanskelig opgave men sikkert ikke umulig.
pkt. 8 repræsentantskabsmøde sektionen – her var ingen kommentarer
pkt. 9 Eventuelt – det var her vi fik kaffe ost/rullepølse samt en munter snak –
TAK TIL JOHN for din  gæstfrihed !!
referat. Per