Bestyrelsesmøde d. 29/03-2017

Der var indkaldt til bestyrelsesmøde i 220´s lokaler med nye lækre møbler, dejligt! Første punkt på dagsordenen var en konstituering af den nye  bestyrelse, Erik bød først John Frandsen velkommen . Bestyrelsen kommer derefter til at se således ud:

Formand – Erik Trans

Kasserer og sekretær – Per B. Nielsen

Næstformand og deltager i aktivitetsudvalg – Tom Yndgaard

Webmaster og deltager i aktivitetsudvalg – René Christiansen

Menig bestyrelsesmedlem, løslader og deltager i aktivitetsudvalg – John Frandsen.

Aktivitetsudvalg eller sportsligt udvalg er tænkt som en idèbank hvor deltagerne forsøger at sætte sportslige udfordringer i søen, og hvor spændende tiltag imødeses fra sektionens øvrige medlemmer.

pkt. 2 – Repræsentantskabsmødets resultater – bestyrelsen skulle nu gennemgå de enkelte punkter for at sætte de ting som blev vedtaget i gang. Følgende punk blev vedtaget, opmåling af nye/ændrede slagadresser er en kontrolhandling og er derfor de enkelte foreningers kontrolkommite som sørger for det foretages efter reglerne, eventuelle fejl og konsekvenser udredes af foreningen. Brug af hævekort  – Per har som vedtægterne siger den eneste som har adgang til kontoen, følgende er imidlertid aftalt mellem Erik og Per ( som begge har hævekort til kontoen ) at når lastbilen skal serviceres og der kræves kontant afregning hæver Erik på sektionskontoen efter tlf. aftale med Per (  faktura sendes evt. kopi til Per ). Lastbilen har sit ejet kort som kun kan/skal bruges til udgifter vedrørende aflønning af chauffører (Erik og Poul) og brændstof.

pkt. 3 – Kørsel vedrørende møder for bestyrelsen samt mødested, følgende blev besluttet. Afregning af kørsel udført af bestyrelsen afregnes til statens takst, nævnte afregningsform skal samtidig indføres som ændring i vedtægter på førstkommende repræsentantskabsmøde. Fast mødested blev besluttet skal  være i 220`s lokaler.

Følgende faste møde udgår som besluttet på afholdte formandsmøder, Evalueringsmøde og Kontrolmøde.

pkt. 4 – Fast dagsorden til møder –

eksempel

1 velkomst

2 protokol underskrives – orientering og opfølgning fra sidste møde ,resultater

3  status regnskab sektion – status lastbil

4  indkomne forslag – sendes til formand

5 nyt fra foreninger / DdB

6 fremtid

7 sammenfatning af beslutninger/ afslutning

pkt. 5 – Erik gør tilmeldingsliste klar for rejseledsager – Erik ønsker at både René og Tom deltager som rejseledsager – John Frandsen vil have et “Dream Team” forstået således at han føler sig tryg ved personer som har været på turen mange gange og den måde de agerer på når der snakkes om egnet flyvevejr og start. René og (Tom )vil gerne deltage når lejlighed byder sig ligeledes vil de også gerne deltage på turen til Horsens. Reservechauffør generelt men lige i øjeblikket mest fordi Erik  sygdom og set frem i tiden hvornår kan det ske igen at vor eneste chauffør med licens til kørsel med fjerkræ. Erik mente han nok kunne skaffe chauffør Tom mente også at han havde mulighed for at skaffe chauffør – Problem såfremt de nævnte ikke har fjerkræ certifikat og hvornår skal de evt. køre gør at det er en vanskelig situation vi er havnet i – det er fint med en lastbil men det andet skal også være tilstede – DERFOR ER MIT OPRÅB TIL ALLE SÅFREMT DU HAR FØREBEVIS TIL STORT KØRETØJ OG GERNE VIL HJÆLPE OGSÅ DIG SELV, RING TIL ERIK SÅ VIL SEKTIONEN GERNE HJÆLPE DIG ØKOMISK MED DEN FORNØDNE UDDANNELSE.

på netop afholdt repræsentantskabsmøde blev gebyr for sæson 2017 vedtaget uændret – en ikke enig bestyrelse vedtog at gebyr for 2017 hæves med 1,00 kr. til i alt kr. 8,00 pr. due, begrundelse for prisstigning skal ses som rettidig omhus ( længere afstande færre duer, har gennem årene vist, at være det som sker )

pkt. 6 – Sektionsprogram, regnskab, resultatformidling som fremover administreres af sekretariatet – Erik tager kontakt til sekretariatet for yderligere info samt status

pkt. 7 – Opdatering af sektionens hjemmeside – René vil sammen med Rocky i løbet af weekenden foretage de nødvendige opdatering.

pkt. 8 – Status lastbil – blæser for friskluft  mangler stadig, Erik fastslår at blæser vil været monteret til sæsonstart

pkt. 9 – Afvikling af kapflyvning  uge 21og 22  som drejer sig om sektion samt DdB skal indlevere duer til afsendelse fredag og der kræves 2 lastbiler og 2 chauffører Erik har en aftale med en nabo for lån af lastbil og har lovet også at kunne skaffe chauffør

pkt. 10 – Situation såfremt Erik ikke bliver klar til sæsonstart – Erik siger han er klar

pkt. 11 – Tom inddrages mere i Erik`s arbejde (formandens arbejdsopgaver kørsel mødeoplæg )

pkt. 12 – Faste møder – blev ikke fastlagt

mødet slut 21,30

ref. Per