DAGSORDEN REPRÆSENTANTSKABSMØDE 21/1-2017

DAGSORDEN REPRÆSENTANTSKABSMØDE 21/1-2017 kl. 9.00

1. valg af dirigent
2. konstatering af antal mandater – 16 (excl. bestyrelsen) 84 medl.59medl=5xDdB)
3. godkendelse af dagsorden
4. oplæsning af mødeprotokol
5. formandens beretning v/Erik Trans
6. aflæggelse af regnskab v / Per Nielsen
7. indkomne forslag der er indkommet forslag fra 013 Svendborg – 220 Odense samt sektionsbestyrelsen.
8.valg til bestyrelsen, kasserer Per Nielsen
8a.valg af bestyrelsesmedlem, Rocky Jespersen ønsker ikke genvalg
8b.valg af bestyrelsessuppleant, Preben N. Jensen
8c.valg af revisor, Bent Busk
8d. valg af revisorsuppleant, Poul Hansen
9.valg af løslader, John Frandsen
10.kapflyvningsplan – se indkomne forslag, forslag fra 220 og sektionbest.
11.præmier-pokaler-vedtægter, se indkomne forslag
12.kontingent
13.afholdelse af næste års repræsentantskabsmøde
14. eventuelt

Forslag Til kapflyvnings planer Odense 220 og Sektionens

HER