Evalueringsmøde 19/8-2015, i foreningslokaler 220.

Evalueringsmøde 19/8-2015, i foreningslokaler 220.

Sektionsformanden bød velkommen til de fremmødte og ønskede vi skulle starte som vi plejer nemlig at repræsentant fra hver forening fremlægger oplevelser som foreningen har oplevet i sæson 2015 i forbindelse med afviklingen af kapflyvningerne fra DdB og sektionen.

010 Nyborg kunne oplyse at sæsonen har være ok samt at ny medlemmer var kommet godt i gang med gode resultater.

013 havde ingen repræsentant til sted men Erik Trans havde haft en samtale med Thomas Bang Pedersen (form.) og han kunne fortælle at foreningen var tilfreds med afviklingen.

016 kunne berette om gode hjemkomster generelt ( sekt. flyvningerne) et par langflyvninger Gotha samt Würzburg havde givet dårlige hjemkomster ellers ok sæson. Resultat fra unge/gl. slip viser at unger hurtigt lærer at finde hjem med hastigheder som de gamle, derfor forslag til kommende kapflyvningsplan – lad os nu få et rent ungemesterskab. 1 gang unge/gamle slip uden for mesterskab. Resten hver for sig

166 ok sæson fandt opdatering med sliptider for sektionen for dårlig. Foreningen kunne også tilslutte sig unger og gamle slippes hver for sig ( se 016 )

171 Sæson ok

209 ok sæson. tab på Soltau åben, ompakningen har virket tilfredsstillende med den til enhver tid arbejdsstyrke som er til rådighed.

220 Ok sæson også her har man konstateret tab, kunne ønske lidt færre ture til Kiel og evt. ændre den til Neumünster ( kan første effektueres til sæson 2017 ).

Efter denne præsentation trådte Erik Trans i stilling, fortalte meget omhyggeligt omkring bilkøbet hvilke problemer der var omkring finansiering samt den besparelse sektionen har opnået ved selv at afvikle kørslen med duer. Yderligere har sektionen opnået at få kontrakten med kørsel af duer for DdB, som giver et pænt afkast til sektionskassen. Summa sumarum sektionen har omkring 25/30.000,- i fortjeneste på nuværende tidspunkt.

Erik fremlagde bestyrelsens oplæg til brevduebesøg eller foredrag – og det var ikke et enten eller men måske et både og det hele hænger sammen med medlemmernes opbakning til de enkelte arrangementer.

følgende tiltag er sat til afstemning: Besøg på slag Bröbeck samt Christian Andersen med efterfølgende spisning på kro, pris kr. 350,- min antal deltagere 30 . Der vil blive opsamling 2 steder forening 220 samt Bubbel. afgang Odense 08.00. Det forventes at der kan afsættes ca. 2 timer ved hvert slagbesøg spisning vil tage ca. 1 time. Alle med lyst til at deltage i dette arrangement bedes give sit tilsagn til sektionsformanden.

Turen forventes afviklet 11/10-2015. Transporten foregår selvfølgelig i bus.

Rocky kunne fortælle at sektionsprogrammet ikke virker så der er hentet et nyt derfor manglende informationer med divisioner, mesterskaber m.m. Rocky har travlt.

John Frandsen har beklaget sig over at der ikke kan afvikles sektionsflyvninger om fredagen, Erik har fortalt der er foreninger som ikke kan pakke duer efter indlevering af DdB, desuden kan sektionens indkøbte lastbil ikke nå 2 ture på 1 dag, samt der mangler chauffør.

Til stede incl. bestyrelsen 14 medlemmer.

ref. Per