Fra Ddb

Vejrudsigten for lørdag melder om særdeles dårlige vejrforhold til gennemførelse af vores kapflyvninger.

Løslader- og Transportudvalget har på denne baggrund afdækket mulighederne for at flytte indleveringen af duerne til denne uges kapflyvninger på den korte mellemdistance fra fredag til lørdag med forventet løsladelse søndag for at spare duerne for en overnatning i kurvene.

Dette er lykkedes, og i alle regioner indleveres duerne til den korte mellemdistance derfor lørdag i stedet for fredag.

Det betyder også at fristen for indsendelse af regnskab rykkes til lørdag kl. 22.00. 

I Region Øst køres opsamlingen efter den normale opsamlingsrute og tidsplan.

I Region Nord og Syd vil der af logistiske årsager blive tale om visse ændringer i forhold til den normale opsamlingsplan. Disse reviderede opsamlingsplaner kan ses her! . 

Vi beklager ulejligheden, som disse ændringer måtte medføre, men det er vores vurdering, at denne beslutning skaber det bedste fundament for duernes tarv og kapflyvningernes sportslige afvikling.c