Indkaldelse til generalforsamling i sektion 31

Generalforsamling Sektion 31
Søndag den 26. februar 2023
Kl. 10:00 i Odenses klubhus
Præmieoverrækkelse kl. 10:00 – 10:30, herefter generalforsamling.
Dagsorden:
Valg af dirigent
Konstatering af mandater og godkendelse af dagsorden
Mødeprotokol oplæses efter ønske
Formandens beretning
Godkendelse af regnskab
Indkomne forslag
Valg til bestyrelse:
Kasserer (Valgt 2-3-2022: Preben Øhrnstedt, 220 Odense) På valg igen 2023
Kapflyvning (Valgt 2-3-2022: René Christiansen, 013 Svendborg) På valg igen 2023
IT og resultater (Valgt 2-3-2022: Rocky Jespersen, 209 Midtfyn) På valg igen 2023
Suppleant: (Valgt 2-3-2022: Jonas Madsen, 220 Odense)
Revisor:
Poul Hansen, 010 Nyborg (Valgt 2-3-2022) På valg igen 2023
Løslader:
Brian Petersen, 209 Midtfyn (Valgt 2-3-2022)
Vedtagelse af kapflyvningsplan
Vedtagelse af præmier, pokaler og reglement
Næste års kontingent
Næste års mødested (udstilling)
Eventuelt.
Generalforsamlingens dato er oplyst tidligere på sektionens hjemmeside, men da
bestyrelsens forslag til sæson 2023 først kan udsendes nu her efter afholdelsen af DdB
repræsentantskabsmøde, så ændres muligheden for indsendelse af forslag fra at være 14
dage før til at være senest torsdag den 16. februar. Forslag der sendes til formanden, der
videresender dem til alle foreningsformænd.
Vi afholder auktion i lighed med sidste år lørdag den 29. april 2023.
Pbv.
Thomas Bang Pedersen