Kurvene

I dag mandag, kan alle forenings kurvene afhentes, ved opsamlings stederne.