Referat fra generalforsamling 2023

Generalforsamling Sektion 31
Søndag den 26. februar 2023 Kl. 10:00 i Odenses klubhus
Præmieoverrækkelse kl. 10:00 – 10:30, herefter generalforsamling.
Dagsorden:
Valg af dirigent
Brian Petersen

Konstatering af mandater og godkendelse af dagsorden
Afbud fra Nyborg

Mødeprotokol oplæses efter ønske
Ingen ønske herom

Formandens beretning
Godkendt

Godkendelse af regnskab
Godkendt

Indkomne forslag
Forslag vedr. ændring af proportioner for kortdistancemesterskabet fra 220 Odense blev flyttet
ned under punktet: Præmier, pokaler og reglement.

Valg til bestyrelse:
Kasserer (Valgt 2-3-2022: Preben Øhrnstedt, 220 Odense) Genvalgt – på valg igen 2025
Kapflyvning (Valgt 2-3-2022: René Christiansen, 013 Svendborg) Genvalgt – på valg igen 2025
IT og resultater (Valgt 2-3-2022: Rocky Jespersen, 209 Midtfyn) Genvalgt – på valg igen 2025
Suppleant: (Valgt 2-3-2022: Jonas Madsen, 220 Odense) Genvalgt – på valg igen 2024

Revisor:
Poul Hansen, 010 Nyborg (Valgt 2-3-2022) Genvalgt – på valg igen 2025

Løslader:
René Christiansen, 013 Svendborg (Valgt 2-3-2022) Genvalgt – på valg igen 2024
Vedtagelse af kapflyvningsplan

Se vedtaget kapflyvningsplan
Vedtagelse af præmier, pokaler og reglement
Se vedtaget præmie, pokalliste og reglement
Næste års kontingent
Se under reglement

Næste års mødested (udstilling)
Ingen udtrykte ønske herom, så mødet forventes, afholdt i 220´s klubhus.

Eventuelt.
Der planlægges auktion i lighed med sidste år lørdag den 29. april 2023 i 220´s klubhus med foredrag.
Ulrik Lejre Larsen kommer og holder foredrag om hvordan han gør det med duerne.
Glæd jer til en spændende dag, i brevduernes tegn. Program:
10.00 Kaffe.
10.30 Foredrag ved Ulrik Lejre Larsen, fra matadorkorn.
11.30 Frokost.
12.30 Auktionen starter.
Ca. 8-10 dage før auktionen vil der blive lagt auktionskatalog på sektion 31´s hjemmeside.

Diplomer fra sæson 2022 uddeles til vinderne denne dag.

Pbv. Thomas Bang Pedersen