Reglements mødet blev afholdt i lokaler, forening 220.

Reglementsmøde 27/4-2015.

Reglementsmødet blev afholdt i lokaler, forening 220.

Fra bestyrelsen deltog Erik Trans, Kaj Hoffmann og Per Nielsen – afbud fra Tommy Rasmussen og Rocky Jespersen.

Erik bød velkommen til de fremmødte i alt 13 incl. bestyrelsen, for derefter at give  ordet til Kaj Hoffmann.

Kaj Hoffmann gennemgik de ændringer som i 2015, vil være gældende.

Der var spørgsmål hvorledes kap. 12 § 2 stk. 3 såfremt en flyvning udsættes til eks. søndag hvordan skal indberetningspligten da håndteres -.

Derefter førte Erik ordet, kunne fortælle at drikkekar var gjort klar ved 171`s garage og støtter til kurve under transport havde han med  til Odense hvor de vil blive lagt på køretøj.

Ledsagerlisten var fyldt op, og han kunne oplyse at der var flere der havde lyst til at deltage, så det er  åbenbart ikke et problem at skaffe ledsagere til transporten.

Erik spurgte så de fremmødte om lysten til at deltage på dyrskuer bl. a. Odense samt dyrskue i Salbrovad. Der var ingen konkrete tilsagn blot det ikke blev som udstillingen på Langeland som blev for dyr. Dyrskuet i Odense kostede ca. kr. 2.500,-. Erik arbejder videre med mulighederne.

Blandt de fremmødte var der også udtryk for en utilfredshed med det materiale som fremsendes fra DdB som kommer for sent og i nogle tilfælde mangelfuldt, i alle situationer er det et stressmoment som ikke burde være nødvendigt. En opgave som  sektionen ikke har indflydelse på.

ref. Per