REPRÆSENTANTSKABSMØDE 13/01-2019 (opdateret mm…)

INDKALDELSE TIL REPRÆSENTANTSKABSMØDE 13/01-2019 kl 10.00 !!!

Dagens program : Sektionens præmie overrækkelse kl 9.00. Mødet kl 10.00. Præmier med Fyns langflyver klub, efter mødet.                                                         

LOKALITET TOFTEVEJ 65, FORENING 220 – ODENSE.

DAGSORDEN IFØLGE VEDTÆGTERNE:

Pkt. 1 Valg af dirigent

Pkt. 2 Konstatering af mandater

( 13 foreningsmandater, 5 bestyrelsesmedlemmer i alt 18 stemmeberettiget ) 75 foreningsmedlemmer, heraf 49 som har fløjet 5xD.d.B. flyvninger.

Pkt. 3 Godkendelse af dagsorden

Pkt. 4 Oplæsning af protokol

Pkt. 5 Formandens beretning v/ Erik Trans

Pkt. 6 aflæggelse af regnskab v/ kasserer Per Nielsen

Pkt. 7 Indkomne forslag, følgende foreninger har indsendt forslag til behandling : 220 Odense, 209 Midtfyn samt forslag fra sektions bestyrelsen.

Pkt. 8 Valg af kasser på valg Per Nielsen, – ønsker ikke genvalg

Pkt. 9 Valg til bestyrelsen, på valg John Frandsen

Pkt. 10 Valg af revisor, på valg Rocky Jespersen

Pkt. 11 Valg af løslader, på valg John Frandsen

Pkt. 12 Kapflyvningsplan – se indkomne forslag

Pkt. 13 Præmier og pokaler

Pkt. 14 Kontingent og gebyr

Pkt. 15 Afholdelse af næste års repræsentantskabsmøde

Pkt. 16 Eventuelt

Vedhæftet filer kan hentes :

HER   HER   HER   HER