Runde 4 Fyns bedste klub

Runde 4 Fyns bedste klub

010 Nyborg – 171 Nordvestfyn  3867 – 3424

013 Svendborg – 209 Midtfyn  3664 – 3878

166 Bogense – 220 Odense  3639 – 3742