Tid til 1. sektions flyvning 2020

Da der stadig ikke må flyves fra Tyskland (som der kan læses på DdB´s hjemmeside) min de første to uger, har sektionen meddelt DdB, at vi i sektion 31 flyver fra Tønder i uge 18 og 19. Så håber vi derefter, at der åbnes op igen, syd for grænsen, så vi kan komme tilbage til den oprindelig flyveplan fra uge 20 af.