Unge konkurrence sektion 31

Placerede unger i uge 32, der blev solgt på støtteauktionen i foråret i sektion 31, kan indberettes til Thomas Bang Pedersen – th.bang.p@gmail.com senest søndag den 28. august.

Oplys navn, sektion, station, duens nr. og dens opnåede point.

Præmie 1.000 kr. til køberen af den due, at der har opnået flest point på en flyvning i uge 32.