Søg efter:

Bestyrelsesmøde 26/11-2014 kl.19.00

Bestyrelsesmøde 26/11-2014 kl.19.00

 

Mødet blev afholdt hos Kaj Hoffmann, fraværende Tommy Rasmussen p.gr.a. arbejde, øvrig bestyrelse var fremmødt.

Følgende var på dagsorden: Dato for afholdelse af repræsentantskabsmøde, dagsorden, gennemgang af indkomne forslag, gennemgang af pokaler, diplomer, økonomi, ændring  af §6 vedtægter og eventuelt.

Afholdelse af repræsentantskabsmøde ændres til efter DdB`s repræsentant-

skabsmøde d. 7/2-2015

Dagsorden for repræsentantskabsmødet:

  1. valg af dirigent

2.konstatering af mandater

3.godkendelse af dagsorden

4.oplæsning af mødeprotokol på opfordring

5.formandens beretning

6.aflæggelse/godkendelse af regnskab

7.indkomne forslag

8.valg til bestyrelsen

8a.valg af kasserer på valg Per Nielsen (016)

8b.valg bestyrelsesmedlem på valg Rocky Jespersen (209)

8c. valg af 1. suppleant til bestyrelse på valg Preben N. Jensen ( 010 )

  1. valg af revisor på valg K.J. Philipsen (220)

9a. valg af revisorsuppleant på valg Poul Hansen (010)

10.valg af løslader på valg John Frandsen (220)

11.kapflyvningsplan- se indkomne forslag

12.præmier, pokaler reglement/vedtægter

13.kontingent

14.næste års repræsentantskabsmøde og udstilling

15.eventuelt

Næste punkt på bestyrelsesmødet var en gennemgang af indkomne pokaler samt kontrollere om der var pokaler som var ved at udløbe. Der manglede 1 pokal ejerenvil blive kontaktet for aflevering. Hvor mange diplomer skal der udskrives, der udskrives ca. 250 til en pris på ca. kr. 1200,-. Bestyrelsen havde en debat om § 6 i vedtægter, teksten i vedtægter bruger ordet at arrangere, et flertal i bestyrelsen tolkede teksten som en henstilling og ikke et krav, ligeledes teksten at varetage skulle tolkes ligeså.

Indkomne forslag, der var indkommet forslag fra 171 Nordvestfyn:

uændret kapflyvningsplan, indberetningstiden for første due ændres til 1 time, opgørelse af antal duer som medtages i resultatliste ændres fra 20% til min. 25%. Der var bemærkninger til indberetningstiden, som bestyrelsen mente var rimelig, med de muligheder der var for at indberette ( PC og tlf. ), resultatliste opgøres med total opgørelse, 20% i normaludgave resten fremhæves i farve. Sektionsbestyrelsen har udfærdiget ændret kapflyvningsplan for 2015.

Da repræsentatskabsmødet er flyttet måtte en godkendelse indhentes hos alle sektionsformænd, og det blev enstemmigt  godkendt.

Regnskabet for 2014 er ikke revideret p.t. hvorfor resultat ikke oplyses her.

Eventuelt, her blev der talt om fremtidig transport af duer, udstilling samt hvervning af medlemmer.Erik Trans har haft en samtale med Tom Hansen angående salg af de sidste af Tom Hansen`s duer, Erik har aftalt at der var mulighed for at det kunne foregå før repræsentantskabet, dette blev aftalt og de fremmødte bestyrelsesmedlemmer godkendte aftalen.

INDKOMNE FORSLAG TIL BE BEHANDLING PÅ REPRÆSENTANTSKABSMØDET:

modtaget fra 171 Nordvestfyn:

Forslag 1. Foreslår uændret kapflyvningsplan for 2015-2016, altså samme kaflyvningsplan som i 2014.

Forslag 2. Indberetningstiden for indberetning af første due ændres til 1 time.

Forslag 3. Opgørelse af antal duer som medtages i resultatlisten ændres fra 20% til minimum 25%.

Sektionsbestyrelsens forslag til kapflyvningsplan 2015-2016:

uge18: Rendsburg, uge 19: Kiel, uge 20:Elmshorn, uge 21: Soltau, uge 22: Celle, uge 23:Rendsburg, uge 24: Kiel, uge 25: Henstedt, uge 26: Rendsburg, uge 27: Kiel, uge 28: Elmshorn, uge 29: Rendsburg, uge 30: Henstedt, uge 31: Kiel, uge 32: Rendsburg

ref.Per

 

BESTYRELSESMØDE 23/9-2014 KL. 19.00

BESTYRELSESMØDE 23/9-2014 KL. 19.00

 

Bestyrelsesmødet blev afholdt privat, denne gang hos Rocky. Alle var mødt.

Dagsorden: forslag til repræsentantskabsmøde herunder DdB, kapflyvningsplan 2015/2016, reglement, indkaldelse af pokaler, kontingent, divisioner, resultatliste, fordeling af mandater.

Pkt. 1 – under dette punkt kunne det for nuværende konstateres at ingen havde meldt sig som arrangør af udstilling samt afholdelse af repræsentantskabsmødet. Der bliver indrykket opslag på sektionens hjemmeside med frist til 18/10, det videre forløb bliver afgjort i bestyrelsen. Der var ingen forslag til DdB.

pkt. 2 – kapflyvningsplan uge 18-Rendsburg, uge 19- Kiel, uge 20-Bad-Bramstadt, uge 21- (Itzehoe) Soltau (DdB) bliver formentlig afviklet som en sektionsflyvning, seperat slip, men vil først blive afgjort på repræsentantskabsmødet i Brædstrup.,uge 22- (Bad Bramstedt) Celle (DdB), afvikles som uge 21, uge 23- Rendsburg, uge 24- Glückstadt, uge 25- Henstedt, uge 26- Rendsburg, uge 27- Kiel (Flintbek), uge 28- Bad-Bramstedt, uge 29- Itzehoe, uge 30- Rendsburg, uge 31- Kiel, uge 32- Bad-Bramstedt, uge 33- Rendsburg.

pkt. 3 – reglement der blev fundet enkelte elementer der skulle fjernes, ellers ok.

pkt. 4 – indkaldelse af pokaler, pokaler som endnu ikke er afleveret, skal afleveres til et bestyrelsesmedlem, bedst Kaj Hoffmann, senest ved auktion 18/10 hos 220 Odense.

pkt. 5 – kontingent, der var ikke for nuværende behov for en ændring af gebyr.

pkt. 6 – divisioner, der har vist sig nogle uhensigtsmæssige fordelinger i nogle divisioner, det blev derfor besluttet fremadrettet at for at få præmiepenge skal medlemmet have mindst 3 kapflyvninger registreret  i den pågældende divion.

pkt. 7 – diplomer, antal af diplomer er besluttet at fastholde som hidtil.

pkt. 8 – kapflyvningsresultater vil fremover bliver lagt på sektionens hjemmeside med 100%. Dog således at hjemkomst efter 20% vil blive særskilt markeret.

pkt.9 – fordeling af mandater, 010 – 1, 013 – 1, 016 – 1, 166 – 2, 171 – 1, 209 – 2, 220 -4, i alt 12 mandater.

Erik Trans havde yderligere oplysninger vedrørende vognmand, som det ser ud i øjeblikket vil han gerne fortsætte samarbejdet. Prisen for den fremtidige kørsel aftales på et senere tidspunkt. Vedrørende DdB slip Soltau og Celle, som først afgøres på repræsentantskabsmødet i Brædstrup om sektion 31 får dispensation til særskilt slip. Erik mente at foreningen godt kunne klare den fornødne ompakning.

Det skal bemærkes at i ugerne hvor DdB -flyvningerne Soltau og Celle afvikles, og flyvningerne netop afvikles som sektionsflyvninger . På regionsmødet i Vejle blev det netop fremført som et ønske at sektion 31 ønskede særslip, dette er blevet imødekommet så langt som til et forslag som behandles i Brædstrup. Hvordan flyvningerne skal medregnes i mesterskabsberegningen afhænger af udfaldet i Brædstrup.

ref. Per