Søg efter:

Referat repræsentantskabsmøde 14/02-2015 – Odense

Referat repræsentantskabsmøde 14/02-2015 – Odense

pkt. 1 valg af dirigent – valgt Brian Petersen ( 209 )

pkt. 2 konstatering af mandater – optalt ved opråb 17 inkl. bestyrelsen = OK

pkt. 3 godkendelse af dagsorden – godkendt

pkt. 4 oplæsning af mødeprotokol – ingen ønskede denne mulighed

pkt. 5 formandens beretning – Erik Trans fremlagde sin beretning og beklagede den manglende opbakning til diverse arrangementer herunder også udstillinger.

pkt. 6 aflæggelse af regnskab – kasserer fremlagde det reviderede regnskab, som afstedkom forskellige  spørgsmål. Alle spørgsmål blev besvaret. – regnskab enstemmigt godkendt

pkt. 7 indkomne forslag – der  var forslag fra bestyrelsen samt fra foreningen 171. Bestyrelsens forslag omhandler ændring af § 6 i vedtægter , forslag forkastet. Forslag fra forening 171 omhandler indberetningstiden ændres fra 15 min til en time – forslag forkastet. Forslag 2 fra forening 171 – forslag trækkes af forening.

pkt. 8 valg til bestyrelsen –

pkt. 8a valg af kasserer – Per Nielsen  genvalgt

pkt. 8b af bestyrelsesmedlem Rocky Jespersen – Rocky Jespersen genvalgt

pkt. 8c valg af 1. suppleant til bestyrelsen på valg Preben N. Jensen –  Preben Jensen genvalgt

pkt. 9 valg af revisor Karl J. Philipsen ønskede ikke genvalg – valgt Bent Busk

pkt. 9a valg revisorsuppleant på valg Poul Hansen – genvalgt

pkt. 10 valg af løslader John Frandsen – genvalgt

pkt. 11 kapflyvningsplan – seperatslip DdB uge 21 og 22 blev forkastet, flyvningerne afvikles som øvrige DdB flyvninger, sektionen indsætter som sektionsflyvning uge 21 Rendsburg og uge 22 Kiel, uge25 ændres til Elmshorn.

pkt. 12 præmier, pokaler/vedtægter – ønskes uændret. Rocky Jespersen uddelte præmier  udsat af sportsligt udvalg, I samme forbindelse meddelte Rocky Jespersen at sportsligt udvalg henlægges indtil videre grundet manglende tilslutning til de forskellige tiltag. Medlemmer med lyst og mod til udfordringer og initiativ imødeses for at videreføre det initiativ som grundlagde sportsligt udvalg.

pkt. 13 kontingent – uændret

pkt. 14 repræsentantskabsmøde/udstilling – forening 209 tilbød sig for afholdelse af udstilling og repræsentantskabsmøde og kan i samme forbindelse holde 30 års jubilæum.

pkt. 16 eventuelt -bestyrelsen undersøger om   tilhører har taleret på et repræsentantskabsmøde – der ønskes mere socialt arbejde/ tilslutning – uddeling af pokaler/diplomer –

Ref. Per Nielsen

Resultat Fyns bedste klub 2014

Resultat Fyns bedste klub 2014
Gamle duer

 V           T          P

220 Odense              11         1         33
209 Midtfyn             9          3         27
010 Nyborg               6         6         18
171 Nordvestfyn      5          7         15
016 Fåborg                5         7         15
166 Bogense             4         8         12
013 Svendborg         1        11          3

Resultat Fyns bedste klub 2014
Unger

 V           T          P

220 Odense              6        0         18
166 Bogense             4         2        12
209 Midtfyn             3         3         9
010 Nyborg              3         3          9
171 Nordvestfyn      2         4         6
016 Fåborg               2         4         6
013 Svendborg        0        6          0

Auktion på sektionens repræsentantskabs møde

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Så er anden runde at Tom Hansens ophørs auktion så småt skudt i gang, sektion 31 har fået fornøjelsen af at sælge de sidste af Toms duer, det er afkom af og søskende til de duer som blev solgt med succes på M og C Hansen´s auktion sidste år. Her ses Tom med et lille udpluk af de pokaler han har vundet igennem tiderne. Han står med olympiadeduen 013-05-0511, som dog ikke skal sælges. Hun lægger ikke æg længere.

Erik Trans vil modtage kommision på 30472921.

Rocky vil modtage kommision på 50518186.

Stamtavler

Del 1 Tom

Del 2 Tom