Beretning 2018

Året startede med at da vi skulle køre første tur med duer gik der en pakning i styrehuset på lastbilen. Jeg fik dog lånt en bil af en god ven så vi kunne komme ned med duerne i Rendsburg.

Det var også i år at vi skulle afprøve det nye medlemsprogram med indberetning af afsendte duer. Der var lidt start problemer men de blev hurtigt løst og når man først fik vænnet sig til at skulle indmelde duerne er det jo rart man er fri for at skulle udfylde korektionsskema.

Vi var også lovet et program så man var fri for at skulle i foreningen om mandagen. Det har vi dog ikke set noget til endnu. Vi var også prøveklud for udregning af resultater gennem DdB men valgte selv at lave udregningerne da det tog for lang tid inden beregningen var tilgængelig.

Det har været en meget ekstrem sommer at flyve med duer. Varmen gjorde sit samt østenvinden at inden vi næsten kom i gang havde folk mistet mange duer samt at ungesygen igen satte sit aftryk på deltagelsen på ungeflyvningerne.

Vi har i år afsendt det mindste antal duer nogen sinde i de år jeg har fløjet med duer og det sætter jo så også sine spor i økonomien. Vi har enkelte gange måtte flytte stationer på grund af vejret og det det har givet lidt problemer ind imellem. Men alt blev løst og vi fik fløjet vores duer.

Tak til vores løslader John for et godt samarbejde selv om det somme tider kan blive lidt hektisk så er det blevet løst og tak til vores chauffør Povl og alle de rejseledere der har deltaget i at vi har kunnet flyve. Der skal lyde en stor tak til jer alle for indsatsen.

Igen i år havde vi fredags indlevering på de første to DdB flyvninger. Dette giver en masse ekstra arbejde for sektionen da vi så skal ud og finde en bil mere samt en chauffør. Dette gav os en del besvær da jeg samtidig ikke kunne køre på grund af familiefest. Det lykkedes dog i elv te time at finde en chauffør der kunne og ville køre. Bilen havde jeg igen lånt af min gode ven så alle opgaver blev løst.

Jeg var selv i Rendsburg sammen med Poul fra 010 det var den første tur med unger og der mødte os noget af et chok da vi trillede ind på løsladelsespladsen for der holdt der tre polske lastbiler fyldt med duer. Jeg var henne og prøve at få noget oplysning om hvornår de slap deres duer, men det var ikke så nemt for der var kun en der kunne andet sprog end polsk og han var gået på toilet. Vi fik dog fat i ham senere og fik løst opgaven. De løslod ca 3000 duer og de var væk som dug for solen på ingen tid. Et imponerende syn.

Som nævnt så har det været meget dårligt med afsendelse af duer og dette har også gjort at der ikke er tjent så mange penge ind som det var ønsket. Det har også givet DdB en nedgang det kunne man tydeligt se når man torsdag skulle til Horsens med duer.

Der har været afholdt møde i Vejle hvor Per og jeg deltog. Samt som alle ved et ekstraordinært repræsentantskabsmøde i Brædstrup hvor jeg også deltog. Der har været afholdt et formandsmøde i efteråret hvor vi fremlagde situationen som den så ud vedr. vores økonomi og man blev enig om at foreslå nogle tiltag til repræsentantskabsmødet.

Til slut vil jeg gerne takke alle som har gjort en indsats for at vi kom godt igennem endnu en sæson. Jeg håber også at man bakker op om sektionen med afsendelse af duer så vi igen kan få en sund økonomi.

Vi har talt om forskellige tiltag i sektionen om hvad vi skulle lave. Der har været foreslået banko, Den såkaldte Middelfart cup og eventuelt en auktion. Tom og René blev sat på opgaven som de løfter sløret for i dag. Jeg håber i tager godt imod arrangementet og bakker op om det det vil også give lysten til at prøve flere ting af.

På bestyrelsens vegne Erik.

Se HER kuvertflyvning 2019