Beretning for sektion 31 2013

Sektion 31 2013.

År 2013 blev på mange måder et mærkeligt år i sektion 31.  Da jeg først på året blev orienteret af Erik Hansens familie om Eriks alvorlige sygdom som desværre udviklede sig hurtigere end ventet og dermed at Erik bad bestyrelsen om at finde en anden kasser i en svær tid og noget vi ikke lige havde regnet med. Erik sov ind d. 13 april. Også andre af vores brevduekammerater er desværre ikke mere i blandt os. Disse er Erik Larsen dan 105, Gunner Danielsson 016 og Finn Andersen 010. Jeg vil gerne bede forsamlingen rejse sig og minde vores kammerater. Ære være deres minde.

Det resulterede i at vi i bestyrelsen måtte indkalde til ekstraordinært repræsentantskabsmøde for at få valgt en ny kasser. Det blev vores bestyrelsesmedlem Per Nielsen 016 Fåborg der blev valgt og vores første suppleant Tommy indtrådte i bestyrelsen.

Også på andre måder blev året anderledens end sædvanligt. Vi startede kapflyvnings sæsonen med en station vi ikke havde fløjet i mange år nemlig Kiel/Flintbæk nogle var ikke helt trykke med dette, men det blev en kanon flyvning med sektionsvinderen i Nyborg på over 1600 m. pr. minut.

Vejret har drillet en hel del i denne sæson og i uge 21 måtte vi desværre aflyse på grund af vejret. Vi har, måtte flytte enkelte flyvninger grundet vejr og ringe duetilmeldinger i afslutningsfasen. Det har helt igennem været en meget svær sæson med mange store tab over det meste af landet, Mange har mistet rigtig mange duer og dette smittede også af på de efterfølgende flyvninger også DdB måtte ændre deres flyveplan. Hvad der har været årsagen er der mange gisninger og teorier om, men ingen kan sige noget konkret om hvorfor duerne blev væk.

Også på ungesiden gav det problemer og der blev ca. afsendt det samme antal unger som i 2012.  Jeg håber at alle vil bakke noget mere op omkring det at flyve med unger, men det kan tiden jo kun vise.

Jeg vil også gerne takke og rose vores løslader for et godt samarbejde, selv om det ind imellem så lidt sort ud med vejret. Tak til dig John.

Når vi nu er i gang med det at takke nogen vil jeg også sige tak for et flot arbejde i de tre ompaknings steder. Tak for veludført arbejde.

Også tak til jer der har været med på lastbilen som rejseledsager uden jeres hjælp blev der ikke lukket nogen duer ud. Håber at i tager en tur igen i den kommende sæson.

Det blev også et år hvor vi desværre fik en meddelelse fra sportsligt udvalg om at de tre valgte ikke ønskede at fortsætte efter denne sæson. Tak for jeres indsats, jeg håber at der er nogen som vil tage over så vi stadig har et godt aktiv. Rocky har sagt ja til at være den ene så i kan kontakte ham hvis i har lyst til at hjælpe.

Det var også året hvor vi i sektionen investerede i en ny port i klubhuset i 171 Nordvestfyn så vi kunne spare nogle penge og kørsel hver uge. Vi havde håbet den var klar til sæson start, men det blev ikke sådan. Da den var klar var vores vognmand så flink at eftergive de udgifter på ekstra kørsel i starten. Tak for dette Carsten. Det har vist sig at være et rigtig godt tiltag med porten da vi prøvede at have alle sektionens duer stående der ude da vi i en uge havde fredagsslip. Der er ca. plads til 1200 duer.

Det har også i år gået godt med vores vognmand. Der var dog lige en enkelt uge hvor der indtraf en misforståelse mellem vognmanden og chaufføren.

Der er aftalt samme beløb på kørsel for den komne sæson.

Vi fik også nyt ompakningssted i Horsens det gav vores vognmand en ændret rute med tidligere mødetid end før. Det gjorde at man havde problemer i Odense med at nå at få pakket duerne da dette skulle gøres tidligere, men efter at jeg havde kontaktet Peter Andersen og gjorde opmærksom på problemet blev dette løst i alles tilfredshed.

Vi har også i indeværende sæson afholdt et par møder gennem året og der ville det være dejligt hvis der kom lidt flere af vores medlemmer. Vi havde indbudt Peter Olesen fra Natural Brande til at holde foredrag. Det må siges at det var et meget imponerende foredrag hvor der virkelig blev lidt at tænke over når man kom hjem og spørgelysten manglede heller ikke.

Vi har i bestyrelsen talt om forskellige ting hvor vi kom ind på hvad vi kan gøre for at få lidt flere med til vores møder og også for at få af vide hvad man ude i foreningerne kunne tænke sig sektionen skulle arrangere fremadrettet. Det er foreslået at måske et par fra sektionsbestyrelsen kunne stå til rådighed for eventuelt at kunne deltage i møder rundt i de enkelte foreninger hvis de ønsker dette for at høre hvad tanker der er i spil.

Vi har for nyligt deltaget i en fjerkræ udstilling i Humblehallen på Langeland med en pr. stand om det at flyve med brevduer, men om det giver noget er svært at sige. Der var da enkelte der virkede ret interesserede så hvem ved. Vi har også talt om måske igen at prøve at deltage i det fynske dyrskue i Odense.

Som alle efterhånden har hørt arbejdes der i de tre Odense foreninger om en sammenlægning. Og det lader til at der fremadrettet kun vil være en forening i Odense. Held og lykke med jeres forehavende.

Jeg vil også gerne takke bestyrelsen for et godt arbejde og godt fremmøde til vores møder. Det er ikke ret tit at vi har afbud til vores møder.

Til slut vil jeg på bestyrelsens vegne takke alle der har hjulpet til med at få vores sæson til at gå så gnidningsløs som muligt. Stor tak til alle.

Bestyrelsen følger DdBs forslag om at starte en uge senere med kapflyvningsplanen i år 2014.

Erik.