Dagsorden for repræsentantskabsmødet d. 18 januar 2014

Dagsorden for repræsentantskabsmødet d. 18 januar 2014

Punkt 01.  Valg af dirigent.

Punkt 02.  Konstatering af mandater samt godkendelse af dagsorden.

Punkt 03.  Mødeprotokol oplæses efter ønske.

Punkt 04.  Formandens beretning.

Punkt 05.  Godkendelse af regnskab.

Punkt 06.  Indkomne forslag.

Punkt 07.  Valg af bestyrelse.

Punkt 7A.  Valg af formand. På valg er Erik Trans.

Punkt 7B.  Valg af to bestyrelsesmedlemmer på valg er Tommy

Rasmussen og Kaj Hoffmann.

Punkt 7C.  Valg af bestyrelses suppleant.

Punkt 7D.  Valg af revisor på valg er Thomas Bang Pedersen.

Punkt 7E.  Valg af revisor suppleant på valg er Bent Busk.

Punkt  7F. Valg af løslader på valg er John Frandsen.

Punkt 08.  Forslag til kapflyvningsplanen.

Punkt 09.  Forslag til Præmier, pokaler og reglement.

Punkt 10.  Kontingent.

Punkt 11.  Næste års møde og udstilling

Punkt 12.  Eventuelt.