Formandsmøde 26/10-2016

Formandsmøde 26/10-2016

Køng Idrætsfriskole, kl. 19,30.

Hele bestyrelsen var mødt.

Følgende dagsorden var til debat.

Velkomst v/Erik Trans, orientering v/Erik Trans, Sektionsslip contra seperatslip i ugerne 21 og 22 på DdB`s flyvninger, andre slipformer, udstilling i forbindelse med repræsentantskabsmøde, eventuelt.

Der var repræsentanter fra 010, 013 (repr. i sektionsbestyrelsen ), 016 (repr. i sektionsbestyrelsen), 166, 209 og 220.

Erik Trans bød velkommen til de fremmødte og uddelte dagsorden for mødet, orienterede derefter kort hvorfor mødet afholdes ( se ref. på sekt. hjemmeside -“bestyrelsesmøde 10/10-2016”.

Kort fortalt vedrørende seperatslip blev landsformanden på et møde afholdt af foreningen 220 forelagt et ønske om seperatslip som skulle afvikles i ugerne 21/22 mod at sektionen afholdt sig for afvikling af kapflyvning de pågældende uger. Det  var en ubetinget aftale at tilslutning blandt sektionens medlemmer skulle være markant til fordel for seperatslip, i modsat fald ville en ansøgning være at betragte som et afslag. De fremmødte repræsentanter afleverede deres mening i mundtlig form, der var foreninger som godt kunne tilslutte sig ideèn om seperatslip medens andre var imod.  Med manglende sektionsflyvning de pågældende uger ville også bevirke manglende indtægt for sektionskassen. Ud fra de meninger som de tilstedeværende repræsentanter fremførte kunne det konstateres at der ikke var stemning nok for seperatslip, der var for mange ukendte faktorer, så som mesterskaber, ville et ønske blive stemt hjem i Brædstrup, set i lyset af tidligere ønsker fremført samme sted, hvor sekt 31 ikke høstede mange point. Afslutningsvis må det konstateres at der skulle være foretaget noget mere “fodarbejde” for at eleminere de mange ukendte faktorer. Et samarbejde mellem sektioner for at hjælpe med en bedre hjemkomst  kunne være et godt arbejdsredskab. Emnet blev afsluttet med at seperatslip blev forkastet. Foreninger som ikke kunne tilslutte sig forsøget med seperatslip (skal forstås således at muligheden for at der var nogle i foreningen som ville sende duer). 010 Nyborg, 016 Fåborg, 166 Bogense.

Der var ingen ønsker om andre slipformer –

Udstilling i forbindelse med repræsentantskabsmøde, der var ingen af de fremmødte formænd der  ønskede at byde ind med en udstilling, samtidig med den fornemmelse at interessen for udstilling nok ikke var så stor som tidligere, og at sektionen skulle stå for et sådan arrangement var heller ikke at ønske, hvordan ville tilslutningen til opstilling ende med at blive. Sektionsbestyrelsen får derfor til opgave at finde et egnet sted for afholdelse af repræsentantskabsmøde.

Til slut oplyste Erik Trans at en fjerkræudstilling på Langeland havde tilbudt sektionen stadeplads, Erik Trans og undertegnede kører måske derned for at vise flaget med lidt duer med præstationskort, samt reklame. Der var ikke flere som bød ind med duestof.

ref. Per