Søg efter:

Formandsmøde 26/10-2016

Formandsmøde 26/10-2016

Køng Idrætsfriskole, kl. 19,30.

Hele bestyrelsen var mødt.

Følgende dagsorden var til debat.

Velkomst v/Erik Trans, orientering v/Erik Trans, Sektionsslip contra seperatslip i ugerne 21 og 22 på DdB`s flyvninger, andre slipformer, udstilling i forbindelse med repræsentantskabsmøde, eventuelt.

Der var repræsentanter fra 010, 013 (repr. i sektionsbestyrelsen ), 016 (repr. i sektionsbestyrelsen), 166, 209 og 220.

Erik Trans bød velkommen til de fremmødte og uddelte dagsorden for mødet, orienterede derefter kort hvorfor mødet afholdes ( se ref. på sekt. hjemmeside -“bestyrelsesmøde 10/10-2016”.

Kort fortalt vedrørende seperatslip blev landsformanden på et møde afholdt af foreningen 220 forelagt et ønske om seperatslip som skulle afvikles i ugerne 21/22 mod at sektionen afholdt sig for afvikling af kapflyvning de pågældende uger. Det  var en ubetinget aftale at tilslutning blandt sektionens medlemmer skulle være markant til fordel for seperatslip, i modsat fald ville en ansøgning være at betragte som et afslag. De fremmødte repræsentanter afleverede deres mening i mundtlig form, der var foreninger som godt kunne tilslutte sig ideèn om seperatslip medens andre var imod.  Med manglende sektionsflyvning de pågældende uger ville også bevirke manglende indtægt for sektionskassen. Ud fra de meninger som de tilstedeværende repræsentanter fremførte kunne det konstateres at der ikke var stemning nok for seperatslip, der var for mange ukendte faktorer, så som mesterskaber, ville et ønske blive stemt hjem i Brædstrup, set i lyset af tidligere ønsker fremført samme sted, hvor sekt 31 ikke høstede mange point. Afslutningsvis må det konstateres at der skulle være foretaget noget mere “fodarbejde” for at eleminere de mange ukendte faktorer. Et samarbejde mellem sektioner for at hjælpe med en bedre hjemkomst  kunne være et godt arbejdsredskab. Emnet blev afsluttet med at seperatslip blev forkastet. Foreninger som ikke kunne tilslutte sig forsøget med seperatslip (skal forstås således at muligheden for at der var nogle i foreningen som ville sende duer). 010 Nyborg, 016 Fåborg, 166 Bogense.

Der var ingen ønsker om andre slipformer –

Udstilling i forbindelse med repræsentantskabsmøde, der var ingen af de fremmødte formænd der  ønskede at byde ind med en udstilling, samtidig med den fornemmelse at interessen for udstilling nok ikke var så stor som tidligere, og at sektionen skulle stå for et sådan arrangement var heller ikke at ønske, hvordan ville tilslutningen til opstilling ende med at blive. Sektionsbestyrelsen får derfor til opgave at finde et egnet sted for afholdelse af repræsentantskabsmøde.

Til slut oplyste Erik Trans at en fjerkræudstilling på Langeland havde tilbudt sektionen stadeplads, Erik Trans og undertegnede kører måske derned for at vise flaget med lidt duer med præstationskort, samt reklame. Der var ikke flere som bød ind med duestof.

ref. Per

 

Formands møde i Køng

Formands møde afholdes på Køng Efterskole d. 26/10 kl 19.30

Punkter til mødet

UGE 21/22 –  PÅ ET FOREDRAG I FORENING 220 MED BL.A. D.d.B`S FORMAND BLEV SEPARAT SLIP I DE PÅGÆLDENDE UGER  FORELAGT ERIK DYBDAL OG HAN VAR IKKE AFVISENDE  FOR DENNE MULIGHED, KNASTEN I ACCEPTEN ER AT DET VIL BEVIRKE SEKTIONS FRI UGE 21/22 OG DER VÆRE ENIGHED PÅ FYN.

DER HAR TIDLIGERE VÆRE HENVENDELSER FRA HØNSEAVLER/KANINAVLER FORENINGER SÅLEDES OGSÅ  I ÅR – UBBERUP KANINAVLERFORENING HAR TILBUDT SEKTIONEN STADEPLADS I PERIODEN 7 – 8 JANUAR 2017. BESTYRELSEN UNDERSØGER STEMNINGEN BLANDT FORENINGERNES MEDLEMMER.

BESTYRELSESMØDE 10/10-2016

BESTYRELSESMØDE 10/10-2016 HOS PER

 

HELE BESTYRELSEN FREMMØDT – DAGSORDEN IFLG. ERIK:

VELKOMST,STATUS LASTBIL, ØKONOMI,KAPFLYVNINGSPLAN SEKTION 2017/18 ( FORSLAG ØNSKES),FORSLAG TIL REPRÆSENTANTSKABSMØDE SEKTION, DdB FLYVEPLAN M.M., EVENTUELT –

ÆNDRINGSFORSLAG ROCKY: VELKOMST, FORSLAG TIL DdB`S REPRÆSENTANTSKABSMØDE OG UDARBEJDELSE AF STEMMESEDDEL, SAMT HVORDAN GØR VI, KAPFLYVNINGSPLAN SEKTION 2017/18 (FORSLAG MEDBRINGES), ØKONOMI, FORSLAG TIL REPRÆSENTANTSKABSMØDE SEKTION, STATUS LASTBIL, EVENTUELT.

EFTER EN DISKUTION OM HVILKEN DAGSORDEN M.M. DER SKULLE FREMMES, KUNNE MØDET STARTE MED AT ERIK BØD VELKOMMEN TIL DE FREMMØDTE. DAGSORDEN BLEV EN BLANDING AF ERIK`S OG ROCKY`S.

STATUS LASTBIL FYLDER MEGET OG KORT FORTALT KUNNE ERIK OPLYSE AT LASTBILEN NU VAR SYNET OG SÅLEDES KLAR TIL EN NY SÆSON. SET OVER HELE SÆSONEN HAR DER IKKE VÆRET DE STORE UDGIFTER, UDGIFTERNE HAR HOVEDSAGELIGT VÆRET I AFDELINGEN FOR SMÅBELØB- DE STORE UDGIFTER HAR VÆRET I FORBINDELSE MED ÆNDRING AF SIDERNE OG KLARGØRING TIL SYN.

ØKONOMIEN SER FORNUFTIG UD SÅLEDES FORSTÅET AT ÅRSRESULTATET VIL ENDE MED ET MINDRE UNDERKSKUD, DA SIDSTE AFDRAG PÅ LASTBILEN ER NU ER BETALT. LASTBILEN HAR I 2016 KØRT CA. KR. 50.000,- HJEM TIL SEKTIONEN.

SEKTIONENS KAPFLYVNINGSPLAN 2017/18 KOMMER TIL AT SE SÅLEDES UD ( BEMÆRK DER ER EN NOTE VEDRØRENDE UGERNE 21 – 22 )

UGE 18 – RENDSBURG

UGE 19 – HEIDE

UGE 20 – ALTONA

UGE 21 – HUSUM ( NOTE )

UGE 22 – RENDSBURG (NOTE )

UGE 23 – HEIDE

UGE 24 – HENSTEDT

UGE 25 – ALTONA

UGE 26 – RENDSBURG ( GAMLE OG UNGER )

UGE 27 – HEIDE ( GAMLE OG UNGER )

UGE 28 – HUSUM (GAMLE OG UNGER )

UGE 29 – HENSTEDT ( GAMLE OG UNGER )

UGE 30 – ALTONA ( GAMLE OG UNGER )

UGE 31 – HUSUM ( GAMLE OG UNGER )

UGE 32 – RENDSBURG ( GAMLE OG UNGER )

AD NOTE UGE 21/22 –  PÅ ET FOREDRAG I FORENING 220 MED BL.A. D.d.B`S FORMAND BLEV SEPERATSLIP I DE PÅGÆLDENDE UGER  FORELAGT ERIK DYBDAL OG HAN VAR IKKE AFVISENDE  FOR DENNE MULIGHED, KNASTEN I ACCEPTEN ER DET VIL BEVIRKE  SEKTIONSFRI UGE 21/22 – FØR VI NÅR SÅ LANGT VIL FORMÆND FRA FORENINGERNE SEKTION 31 BLIVE INDKALDT TIL MØDE FOR EN NÆRMERE DEBAT/MENINGSUDVEKSLING FOR AT MEDLEMMERNE FÅR MULIGHED FOR AT AFGØRE OM DET BLIVER ET FLERTAL FOR DENNE ØVELSE.

DER HAR TIDLIGERE VÆRE HENVENDELSER FRA HØNSEAVLER/KANINAVLER FORENINGER SÅLEDES OGSÅ  I ÅR – UBBERUP KANINAVLERFORENING HAR TILBUDT SEKTIONEN STADEPLADS I PERIODEN 7 – 8 JANUAR 2017. BESTYRELSEN UNDERSØGER STEMNINGEN BLANDT FORENINGERNES MEDLEMMER.

BESTYRELSEN HAR FUNDET DET NØDVENDIGT  MED  ÆNDRINGER I VEDTÆGTERNE – UDBETALINGSPROCEDURE, REGNSKABSÅR ULTIMO SEPTEMBER, § 7 TALERET/STEMMERET, § 2 SEKTIONENS FORMÅL.

I FORBINDELSE MED DdB FREMOVER ADMINISTRERER SEKTIONSPROGRAMMET ÆNDRES DIVISIONERNE SÅLEDES AT DER FREMOVER BLIVER 2 DIVISIONER, FOR SPRINT – MELLEM – LANG.

DIVISIONERNE INDDELES 1 DIV. 25 MEDLEMMER, 2 DIV. REST – OP/NEDRYKNING SOM DET ER FOR TIDEN.

DER VAR INGEN OPGAVER UNDER EVENTUELT.

REF. PER