Søg efter:

Bestyrelsesmøde 21/11-2016

Bestyrelsesmøde 21/11-2016

Der var indkaldt til bestyrelsesmøde hos Per. Der var afbud fra Renè ellers var alle mødt.

Punkter til behandling, indkomne forslag incl. bestyrelsens, til behandling på sektionens repræsentantskabsmøde.

Tilbud fra 013 om værtskab/afholdelse af repræsentantskabs samt fast pris for opmåling af nye slag/medlemmer.

Forslag 220

Forslag sekt. bestyrelsen -ændringer

Indkomne forslag 013: Opmåling for nye medlemmer afregnes mellem sektionen og foreningen med en fast pris pr. opmåling uanset bopæl.

013 Svendborg tilbyder at holde sektionens præmieuddeling og repræsentantskabsmøde samt bespisning på Ollerup skole ( mellem Svendborg og V. Skerninge – hvor vi har vores klubhus ) . Vi vil koble vores aflyste program på om eftermiddagen( afhængig af situationen med fugleinfluenza) vi kunne tænke hos datoen 21/1-2017.

Kapflyvningsplan 220: uge 18 Rendsburg, uge 19 Henstedt, uge 20 Altona, uge 21 Trittau, uge 22 Elmshorn, uge 23 Trittau, uge 24 Henstedt, uge 25 Altona, uge 26 Rendsburg G/U, uge 27 Henstedt G/U, uge 28 Altona G/U, uge 29 Rendsburg G/U, uge 30 Henstedt G/U, uge 31 Altona G/U, uge 32 Rendsburg G/U.

Forslag sektionsbestyrelsen: ændring vedtægter § 7 i teksten “I forhandlinger har  alle aktive medlemmer ret til at deltage uden stemmeret” Ændres til: “I forhandlinger har alle aktive medlemmer ret til at deltage uden tale og stemmeret” §12 ændres samlet uden ændringer til §13. §12 Ejerskab af lastbil -SEKTIONENS CVR.NR ER EJER AF LASTBILEN. Sektionens divisioner ændres fra 3 til 2 det gælder kort – mellem og lang, fordelt således 25 medlemmer i 1. div. rest i 2. div. Op og nedrykning 5 medlemmer hver vej.

Opmåling af slag nye eller ændring af slagadresse max. kr. 350,- beløb ud over dette beløb betales af sektionskassen.

 

ref. Per

DAGSORDEN REPRÆSENTANTSKABSMØDE 21/1-2017

DAGSORDEN REPRÆSENTANTSKABSMØDE 21/1-2017 kl. 9.00

1. valg af dirigent
2. konstatering af antal mandater – 16 (excl. bestyrelsen) 84 medl.59medl=5xDdB)
3. godkendelse af dagsorden
4. oplæsning af mødeprotokol
5. formandens beretning v/Erik Trans
6. aflæggelse af regnskab v / Per Nielsen
7. indkomne forslag der er indkommet forslag fra 013 Svendborg – 220 Odense samt sektionsbestyrelsen.
8.valg til bestyrelsen, kasserer Per Nielsen
8a.valg af bestyrelsesmedlem, Rocky Jespersen ønsker ikke genvalg
8b.valg af bestyrelsessuppleant, Preben N. Jensen
8c.valg af revisor, Bent Busk
8d. valg af revisorsuppleant, Poul Hansen
9.valg af løslader, John Frandsen
10.kapflyvningsplan – se indkomne forslag, forslag fra 220 og sektionbest.
11.præmier-pokaler-vedtægter, se indkomne forslag
12.kontingent
13.afholdelse af næste års repræsentantskabsmøde
14. eventuelt

Forslag Til kapflyvnings planer Odense 220 og Sektionens

HER