Medlemsmøde

Medlemsmøde 21-11-2013 Kl. 19.00 220’s klubhus

Peter Olsen kommer som foredragsholder.