Søg efter:

Bestyrelsesmøde 24-10

Bestyrelsesmøde 24/10 2013.

 

Bestyrelsen var mødt fuldtalligt, hos Rocky. Mødestedet var henlagt til det sydfynske da lokalet som bestyrelsesmøder normalt afholdes i var optaget til anden side.

Dagsorden: 1/ udstilling Langeland. 2/Forslag til repræsentantskabsmødet. 3/ Økonomi. 4/Pokaler – indkaldelse af samme. 5/Næste møde i sektionen 31, samt mødet i foråret. 6/ sportsligt udvalg – hvad gør vi nu ! 7/ Eventuelt.

Pkt. 1. Erik fremlagde indbydelse fra racedueklubben Langeland, som indbød sektion 31`s  medlemmer til en duestand, eller måske en salgsbutik. Standen er gratis så vi skal blot stille med hvad vi ønsker udstillingen skal indeholde, samt mandskab til at sælge brevduesporten. – Se i øvrigt sektion 31`s  hjemmeside desangående.

Pkt. 2. forslag til repr. møde. En justering af præmier til ungeflyvninger, set i lyset af den manglende opbakning til sektionens ungeflyvninger, fandt bestyrelsen det betimeligt i, at kapflyvningspræmien nedsættes til kr. 500,- (250,-, 150,-, 100,- ). Gebyrjustering pr. afsendt unge, for at motivere medlemmer til at afsende flere unger, evt. 4 gratis unger på en præmieflyvning eks. uge 30. Sportsligt udvalg har valgt at holde en pause – se sektion 31`s hjemmeside -, ikke nogen nem opgave at løse da det skal (ikke nødvendigvis) være personer uden for bestyrelsen, udvalgets økonomi bør sekt. bestyrelsen have kendskab til (regnskab) af hensyn til sektionens øvrige medlemmer. Indtil næste medlemsmøde har sekt. bestyrelsen sendt opgaven til ”hjørne”.

Pkt. 3. Sektionens økonomi har det godt, det bliver også et pænt overskud i år, set i lyset af ny port på ompakningsstedet i Nordvestfyn 171, samt aflyst kapflyvning.

Pkt. 4. Pokaler – se sekt. 31`s hjemmeside. – opdatering på sektionens hjemmeside vedrørende pokaler, vil snarest blive udført.

Pkt. 5. Sektionens hjemmeside har sektionsbestyrelsen valgt skal opgraderes, brugervenlighed, indlæg, oplysninger til medlemmer m.m. er nøgleordet samt til en fornuft pris.

Pkt. 6. Næste medlemsmøde bliver d. 21/11 -2013 i klubhuset hos 220 kl. 19,00 . En foredragsholder en motivations person ønsker bestyrelsen, Erik Trans afsøger mulighederne. Vil blive offentliggjort på sektionens hjemmeside.

Pkt. 7. Eventuelt – her blev forskellige ting debatteret – sæsonstart – evt. at besøge sektionens foreninger af 2 bestyrelsesmedlemmer.

Mødet slut ca. 22,00 – håber jeg kan finde hjem –

Ref. Per