Søg efter:

Referat af bestyrelsesmøde d.10 februar 2016.

Referat af bestyrelsesmøde hos Erik Trans kl.17.00 d.10 februar 2016.

Mødet var indkaldt med følgende dagsorden: Velkomst, spisning, siden sidst, kommende møder/udflugter, kommende sæson, lastbil/chauffør, uddelegering af arbejdsopgaver, økonomi, hjemmeside, eventuelt.

pkt. 1 velkomst – Erik bød velkommen til den fremmødte bestyrelse – alle var fremmødt – speciel tak til det ny bestyrelsesmedlem Tom Yndgaard som blev valgt da Tommy Rasmussen ikke ønskede genvalg, dernæst bød Erik også Tommy velkommen.

Pkt. 2 Bestyrelsen ville gerne sige Tommy tak for hans arbejde i bestyrelsen, derfor havde bestyrelsen besluttet  at traktere med en spisning, Erik rettede også under spisningen en tak til Tommy for hans arbejde i bestyrelsen.

Pkt. 3 Siden sidst, her blev der ført en løs snak hen over bordet uden noget bestemt tema alt blev vendt og vurderet.

Pkt. 7 uddelegering af arbejdsopgaver:

Erik: lastbil – rejseledsager – chauffør – udstilling

Per: regnskab – økonomi – udstilling

Rocky: hjemmeside – resultater – mesterskaber

Kaj: pokaler – møder – udstilling – udstillingsmaterialer

Tom: pr. –  dyrskue – udstilling –

udstillingsprogram kan købes af DdB c/o Tommy Rasmussen – sektionen vil prøve at være sikkerhedshjælp vedrørende sektionsudstilling, såfremt ingen melder sig ( skal først konfirmeres af sektionens foreninger da sektionsbestyrelsen ikke  alene vil påtage sig arbejdsopgaven )

Pkt. 4 kommende møder /udflugter – der afholdes kontrolmøde 27/4 – en udflugt planlægges afholdt i sept./okt.

Pkt. 5 kommende sæson – der købes en gps. til lastbil , træning af duer som lastbilen nu kan klare, tænkte stationer som Rendsburg, Henstedt og Sittesen , kunne være mulige.

Pkt. 6 lastbil/chauffør Erik fortalte om tilstanden på lastbilen, for nuværende er der ikke sket noget med ladet som skal ombygges, vi håber der sker noget snart , Erik holder pladesmeden under observation så vi ikke kommer bagefter – Poul chauffør har givet tilsagn om at fortsætte tjansen som chauffør – der er ikke aftale evt. lønforhøjelse for den kommende sæson.

Pkt. 8 økonomi – Per kunne oplyse at sektionskonto pt. udviser en saldo på ca. kr. 26.000,- der er brugt ca.  kr. 12.000,- siden afslutning regnskab af  ( udgiftsposter: best. møde kr. 1.280,- ,lastbil kr. 4.000,-, repr. møde kr. 5.000,-, pokaler kr. 1.100,- div. kr. 550,- )

Pkt. 9 hjemmeside – en opdatering af hjemmesiden er påkrævet samtlige punkter får et eftersyn af Rocky

Pkt. 10 eventuelt – nye afgangstider idet lastbilen nu starter indsamling af  duer  fra Bogense o g ikke fra Nord-vestfyn som lukker og slukker  til marts 2016. Desværre en kedelig kendsgerning, og man kan kun opfordre de øvrige foreninger kæmpe for en fortsat eksistens. Mødetider samt afgangstider vil fremgå af reglement/Brevduen D.d.B , samt på sektionens kontrolmøde ( 27/4 ).

ref. Per