Søg efter:

Evalueringsmøde 31/08-2016

Evalueringsmøde 31/08-2016

Evalueringsmødet var indkaldt til afholdelse på Køng efterskole Glamsbjerg.

pkt. 1 Erik Trans bød velkommen til de fremmødte, og en særlig velkomst til Renè Christiansen (013) som indtræder i bestyrelsen i stedet for Kaj Hoffmann, som er udtrådt af bestyrelsen. Renè sidder i bestyrelsen i perioden ud ( udgangen af 2017 ).

pkt.2 Erik oplyser kort om status lastbil. Lastbilen er kørt på værksted for klarføring til syn, hvor bl.a. udluftning/blæser vil blive monteret.

pkt.3 gennemgang af sæson fra de enkelte foreninger: 166 Bogense v/Svend Kærgård har haft en Ok sæson, fordelt således sektion ok, enkelte DdB stationer har voldt problemer. 209 Midtfyn v/Jørgen Rasmussen er utilfreds med at lastbil ikke møder frem til den aftalte tid, hvilket udmønter sig i utilfredse medlemmer som skal stå og vente. Erik forklarer at ventetiden skyldes problematikken vedrørende tomme kurve ud af lastbilen før pakkede kurve til afsendelse kan komme ind. Bestyrelsen har tidligere hørt om problemet fra Erik, der har ikke været sat en arbejdsgruppe i gang for at løse problemet, som hovedsagelig er i Bogense som har en uheldig  belægning for kørsel med en palleløfter – en action er påkrævet. 010 Nyborg v/ Preben N. Jensen har haft en fin sæson hele vejen rundt. 013 Svendborg v/ Thomas B. Pedersen giver stor ros til John Frandsen for hans håndtering vedrørende rettidig flytning af slipsted ved dårligt vejr, mener der er problemer med duer der får ben i klemme ved drikkekar – andre af de tilstedeværende medlemmer mente det kunne skyldes forkert placering af drikkekar – skyldes problemet defekte drikkekar   vil sektionen indkøbe det fornødne antal til erstatning. 220 Odense v/Henning Kunckel giver også ros til John Frandsen og tilføjer i samme forbindelse at såfremt der ikke også havde været held i hjemkomsten på nogle slip så var “roserne” nok ikke uden torn, ellers en god sæson. 016 Fåborg v/ Per Nielsen kan tilslutte sig kommentarer som i 013 og 220 ligeledes med enkelte stationer som har voldt problemer med hjemkomst.

pkt.4 sektionens økonomi ser god ud lastbil er nu betalt ud, så vi har nu en gældfri lastbil. Bilen har kørt ca. 50.500,- ind i indtægter ( udgifter til præmier pr. weekend,rejseledsager, brændstof,chauffør  er fratrukket),dog  mangler udgifter til forsikring,vægtafgift, værkstedsbesøg for syn m.m. En beregning vedrørende økonomi viser at ca. 850 duer pr. tur vil kunne dække udgifter.

pkt.5 repræsentantskabsmøde/udstilling til afholdelse af disse aktiviteter kræver en lokalitet. Ingen foreninger har meddelt at de magter opgaven, sektionsbestyrelsen har arbejdet med at opgaven kunne sektionen stå for dog således at medlemmer fra samtlige foreninger skulle stille mandskab til lidt fysisk arbejde, denne proces er indtil videre sat i “afventer”. Et repræsentantskabsmøde som i 2015 hvor udstilling blev aflyst p.gr.a. papegøjesygdom kan således blive aktuelt.

pkt.6 Erik startede med en kort opremsning af hvad der var foregået på regionsmødet i Vejle og gav herefter ordet frit til den meningsudveksling som herefter fulgte alle har en mening om hvorledes et regionsmøde skal afvikles med er sjældent enige om udfaldet. Mødet sluttede med kaffe og kage uden nødhjælpskassen måtte hentes frem.

ref.

Søndags møde i Dan 220 Odense Den 11.9.16 – Kl 10.00

Søndags møde i Dan 220 Odense Den 11.9.16 – Kl 10.00

Alle medlemmer af sektion 31 er inviteret

Toftevej 65

5220 Odense SØ

Mødet starter præcis Kl. 10.00 kom i god tid for den gode plads skyld.

Der vil være mulighed for at købe kaffe og rundstykker, samt øl og vand – Birgit er i køkkenet

Dan 220 har været så heldige at få tilsagn om af landsformand Erik Dybdahl og Hoved bestyrelses medlem Tommy Rasmussen til at komme med deres syn på DdB.

Deres syn på :

1. DdB som organisation i dag og i fremtiden.

2. Ddbs kapflyvninger i dag og i fremtiden

Der vil være mulighed for at stille spørgsmål indtil emnerne.

Velmødt . Søndags udvalget. Dan 220 JF