Søg efter:

Referat generalforsamling 8 januar 2016

 Referat af repræsentantskabsmøde 8 januar 2016

Repræsentantskabsmødet var henlagt til Harndrup Forsamlingshus fredag d. 8 januar kl. 19.30.

Bestyrelsen havde indbudt til spisning kl. 17.30 med en menu på flæskesteg og hjemmelavet is til en pris på kr. 95,- og de tilmeldte 21 incl. bestyrelsen fandt stor behag i menuen og der var en god stemning som lovede der ville blive en god stemning til selve mødet.

Mødet var indkaldt med dagsorden ifølge loven.

Pkt. 1. valg af dirigent, bestyrelsen foreslog Brian Pedersen ( 209 ), som blev valgt uden modkandidat.

Pkt. 2. konstatering af mandater, optalt ved opråb . 22 i alt – der kunne være 23 Tommy Rasmussen fraværende p.gr.a. sygdom.

Pkt.3. godkendelse af dagsorden, dagsorden godkendt af de delegerede.

Pkt.4. oplæsning af protokol – ingen ønskede denne mulighed

Pkt. 5. formandens beretning – Erik Trans oplæste sin beretning for året 2015 med bilkøbet som det største punkt, enkelte flyvninger blev fremhævet p.gr.a. dårligt vejr eller fordi der var problemer på slipstedet ( D.d.B. slip) se i øvrigt formandens  mere detaljerede  beretning på sektionens hjemmeside .

Pkt. 6. aflæggelse af regnskab, kasserer gennemgik regnskabets punkter hvor bilkøbet også kunne aflæses bl.a. i et pænt overskud kr. 23.348,20 – punkter som kan fremhæves: indtægt er kørsel D.d.B. kr. 24.000, konto sportsligt udvalg kr. 10.171,80, udgifter vognmand kr.30.578,74 ( vognmand 2014 kr.63.502,- )lastbilens udgifter brændstof/chauffør/forsikring/vægtafgift kr. 43.709,-. Regnskab godkendt.

Pkt.7. indkomne forslag – 2 forslag fra forening 220

forslag 1, nuværende tekst i vedtægter §10, ændres til: bestyrelsens rejse-, diæt og telefongodtgørelse betales af sektionsklubben, dog således at kørsel i privat bil afregnes med kr. 2,- pr. kørt kilometer. Efter en del debat hvor kørsel som ydes til foreninger som befordrer duer til ompakningssteder også aflønnes med samme takst som kørsel til bestyrelses møder, således også ville blive ramt af denne kraftige nedskæring. En afstemning afgjorde forslagets skæbne – forslaget forkastet.

forslag 2, ungemesterskabet på alle sektionens ungeflyvninger tildeles en kontant præmie på kr. 300,- som betales af sektion. Vedtaget

sektionens super mesterskab på alle sektion/D.d.B flyvninger tildeles en

en kontant præmie på kr. 300,-som betales af sektionen, desuden

  1. 300,- som betales af Rocky Jespersen således i alt en præmie på
  2. 600,-. Vedtaget

Pkt. 8a. valg af formand på valg Erik Trans. Genvalg

8b. valg nyt bestyrelsesmedlem i stedet for Tommy Rasmussen( ønskede ikke genvalg på grund af ekstra arbejde i bestyrelsen D.d.B.) Kaj Hoffmann, genvalg til Kaj Hoffmann, Tom Yndgård (166) ny valgt i stedet for Tommy.

8c. valg som bestyrelsessuppleant, nyvalg Renè Christiansen i stedet for Lars Kruuse.

8d. valg af revisor på valg Thomas Pedersen, genvalg

8e. valg af revisorsuppleant, nyvalgt Henning Kunckel

8f. valg af løslader, på valg John Frandsen – inden det kom til en afstemning udspandt sig en længere debat, idet John beklagede sig over sine begrænsninger i forbindelse med slip mente bestyrelsen blev inddraget i hans arbejde. Tidligere medlemmer som havde bestridt samme post som John Frandsen, havde ikke haft samme problemer som John, og mente at slip samt ændring af stationer skulle klares af John Frandsen samt formand, men at John alene stod for slip. Således bestemt ved afstemning.

Pkt. 9. kapflyvningsplan – ingen

Pkt. 10.præmier, pokaler, vedtægter – justeres som vedtaget

Pkt. 11. kontingent – billigere kontingent var der nogle som mente der  var plads til – formanden m.fl. kunne oplyse med færre medlemmer samt en forening der lukker ned,  og en lastbil som ikke er betalt endnu at tidspunktet ikke var nu, derfor uændret kontingent.

Pkt. 12.afholdelse af repræsentantskabsmøde samt udstilling, ingen meldte sig men bestyrelsen har nogle muligheder som der arbejdes videre med.

Pkt. 13. eventuelt følgende ting kom til debat:

Rocky foreslog lastbil bruges til træning som bestyrelsen arbejder videre med.

John Frandsen mangler aktiviteter, mener bestyrelsen er for u ambitiøs, samt at der mangler udluftning i lastbilen. Erik Trans besvarede dette med at karetmager vil lave dette i forbindelse med siderne samt presenning ordnes uge 3.

K.J.Philipsen ønskede flere km. på sektionsflyvningerne, kan først ændres ved vedtagelse af ny kapflyvningsplan.

Henning Kunckel ønskede flyvninger med afstand på mindst 100 km – se tidligere svar.

Erik Trans vil forsøge at etablere en flyvning fra Bremen i samråd med D.d.B. flyvningen skal afvikles ugen før D.d.B. sæsonen starter.

Således vedtaget på mødet som sluttede med kaffe og brød og som opleves som et godt møde afholdt i en sober tone – dejligt.

 

ref. Per

 

 

 

Formandens beretning for år 2015.

Beretning for år 2015.

 

Som bekendt solgte vi de sidste duer fra tom Hansens slag på en auktion i forbindelse med sidste repræsentantskabsmøde og det gav også en lille smule i kassen samt en god stak avlsmateriale til de fynske brevduemedlemmer. Der var rigtig mange gode duer som vil højne kvaliteten på mange slag.

I April havde vi vores kontrolmøde. Desværre var der kun fremmødt 13 personer incl. Bestyrelsen.

Det er virkeligt sløjt at der ikke kommer flere til møderne.

For første gang var rejselederplanen for sæsonen fyldt op længe inden flyvningerne startede. D. 2/4 kunne jeg fremsende en fuldtegnet plan til vores vognmand Carsten Birkelund.

Vi startede flyvningerne i uge 18 og allerede i uge 19 drillede vejret med det resultat at vi først fik duerne ud kl. 14,15 bedre sent end aldrig.

Carsten Birkelund som igen var vores vognmand, (troede jeg), gav store problemer i opstarten. Pludselig havde han ikke nogen biler andet end en trækker med sættevogn som man ikke kunne komme ind med i Ringe uden at skamfere Jørgens have eller også kom de meget sent. En aften blev jeg ringet op fra Odense der var ikke kommet nogen lastbil jeg kontaktede Carsten uden resultat i første omgang, men langt om længe lykkedes det. Her fik jeg bare det svar at lastbilen var forulykket med traileren og de kunne ikke finde noget andet at køre med da alt var ude at køre i forbindelse med studenter afslutning. Så hvis ikke jeg kunne finde ud af noget kom der ingen duer afsted. Til alt held havde jeg en del forbindelse til nogle vognmænd fra mit tidligere job og klokken 23 om aftenen lykkedes det at finde en trailer i Bogense. I mellemtiden havde Carsten lånt en mindre bil af vores tidligere vognmand og fået samlet duerne i Ringe og Odense. Klokken 01,30 var vi færdige med at læsse alle duer på den lånte trailer og så afsted til slipstedet.

Desværre blev der ved med at være problemer med kørslen og til sidst kom det frem at Carsten og hans makker var gået konkurs i løbet af efteråret og at det faktisk var Rene Knudsen der kørte vores duer hvilket også kunne ses da den første regning kom den var ikke fra Carsten Birkelund men fra Rene Knudsen.

I en lang periode kunne jeg ikke komme i kontakt med Carsten og der var ikke andet end problemer med kørslen.

Det resulterede i at der blev indkaldt til møde i bestyrelsen d. 2/6 med et punkt på dagsordenen nemlig Kørsel af duer.

På mødet blev vi enige om at dette ikke kunne fortsætte og jeg indvilligede i at prøve at undersøge hvad muligheder der var samt at andre også ville prøve. Alt uden resultat da mange slet ikke ville køre eller havde biler der kunne køre duer da de fleste har lukkede biler.

Jeg begyndte så at se hvad der var på markedet af mindre biler til rimelige penge, men det var sløjt der var ikke meget andet end store lastbiler til mange penge og dem der var til små var intet hver. Jeg kom i kontakt med en der udlejede mindre lastbiler og det lød i starten til at være billigt indtil han fik at vide hvor meget vi skulle køre. Det blev så dyrt at det var billigere at købe noget selv.

Endelig en dag jeg sad og kikkede i den blå avis var der en reklame for en autoforhandler i Filskov ved Grindsted som averterede med brugte last og personbiler med henvisning til Bilbasen. Ja hvorfor ikke prøve og der stod så lige den bil vi havde brug for. Også til rimelige penge 69 900 kr. jeg kontaktede Vesti auto som firmaet hed, fik en god snak med chefen om bilen og vi var velkommende til at komme og prøve den. Fat i bestyrelsen, billeder sendt rundt og tlf. møde med mere. Vi havde kun et problem pengene til den.

Per og undertegnet var ovre og prøve og se bilen inden den blev klargjort og vi var ikke i tvivl om at dette var hvad vi havde brug for. Der var så lige et problem i at presenningen ikke kunne lukkes op, men dette kunne løses hen ad vejen. Og så kom chokket da vi skulle forhandle pris og betaling for det beløb der stod i annoncen var plus moms det stod der bare ikke. Vi var ikke tilfredse med det og holdt på at når det ikke stod der måtte det være prisen der var på nettet.

Langt om længe fik vi den forhandlet ned i en fornuftig pris og vi drog hjem med at vi havde den på hånden i 14 dage. Vi fik travlt med at finde penge vi prøvede alt uden et acceptabelt resultat og vi kom til det resultat at vi kunne tømme kassen plus beholdningen i sportsligt udvalg. Vi blev dog enige om i bestyrelsen at vi lige ville høre alle formænd i sektionen om det var i orden. Alle mente det var ok og så var det i gang igen. Jeg kontaktede firmaet og forklarede situationen og hvad vi kunne klare og ikke kunne.  Han ville prøve igennem de finansieringsselskaber han brugte om der var nogen der kunne hjælpe. Efter et par dage måtte også han melde hus forbi da det var lige så dyrt at låne ved dem. Jeg gav ham så det sidste tilbud som vi havde aftalt at kunne klare ellers ville handlen ikke kunne gennemføres. Det ville han dog lige tygge på så her sluttede samtale. Jeg havde faktisk afskrevet handlen da han så ringede et par dage efter og sagde at det var ok på visse betingelser og dem sagde vi ok til.

Per og jeg kørte over og underskrev papirer og fik en nysynet bil med hjem. Glæden var stor nu skulle vi så til at køre duer. Alt mens dette stod på havde jeg kontaktet den chauffør der kørte vores duer for Carsten om det var noget at kører for os i stedet for og det sagde han ja til med det samme.

Jeg meddelte Carsten at vi opsagde aftalen med ham med øjeblikkelig virkning da vi ikke var tilfredse med afviklingen af kørslen. I starten var han lidt mopset men som jeg sagde til ham at vi havde købt vores egen bil da det ikke fungerede med ham, kunne han godt se at vi ikke kunne være tjent med andet. Det endte da også med at vi fik en god sludder om tingene og jeg spurgte om han ville fortsætte med duerne om torsdagen eller om jeg skulle overtage dette også. Det ville han lige tænke over. Næste uge meddelte han mig så at det kunne vi bare overtage.

Vi startede i uge 25 med at køre vores sektionsflyvning til Elmshorn. Jeg må nok sige det var en spændt Bestyrelse der ventede på hvordan det var gået og hvordan det så ud økonomisk da turene fra uge 18 til og med uge 24 kun havde givet et overskud på 919,26 kr.

Første tur gav et overskud der var større end det vi havde tjent indtil dato nemlig 1320,25 kr. så der var glæde og den er ikke blevet mindre siden.

Fra uge 26 overtog vi så kørslen af duerne for DdB om torsdagen hvilket også har gået godt.

I uge 30 drillede vejret igen og vi måtte udsætte og samtidig flytte vores sektionsflyvning da DdB på grund af vejret flyttede deres duer til Henstedt hvor vi også skulle slippe derfor blev Rendsburg valgt i stedet. Da vi nu har denne bil der er under 8 tons må vi kører i Tyskland om søndagen også og samtidig sparer vi vejafgiften.

Resten af sæsonen forløb planmæssigt og vi havde mange duer med hvilket er godt for vores økonomi.

Vi har i sæson 2015 afsendt 16 338 duer fordelt på 13 142 gamle og 3196 unger.

I forhold til sidste sæson er det 8 gamle mindre men 1074 unger mere. Alt i alt en fremgang på 1066 duer.

I uge 31 hvor turen gik til Kiel havde vi det største antal afsendte duer nemlig 1508 hvilket gjorde at bilen var næsten fuld. Der kan max være ca. 1600 duer.

Bilen har kørt 42 447,30 kr. ind og der har været udgifter på 14 354,95 såsom vægtafgift, forsikring og enkelte anskaffelser.

Bilen har lavet et overskud på 28 092,35 kr. herudover er vægtafgift og forsikring betalt frem til juni 2016.

Vores Evalueringsmøde i august var der heller ikke stor tilslutning til 14 medlemmer hvoraf 5 var fra bestyrelsen.

Her blev der fremlagt et forslag til en bustur til et par slag i Jylland forsøgt afholdt i oktober. men på grund af forskellige ting blev det opgivet at gennemfører enten kunne den ene eller anden ikke eller også kunne bussen ikke. Vi har dog ikke opgivet dette så vi forsøger enten i foråret eller måske august /september.

Hen i slutningen af sæsonen fik vi pludselig problemer med vores sektionsprogram den lavede store fejl i udregningerne af vores mesterskaber. Der blev taget kontakt til sekretariatet og programmet blev sendt derop efter en tid fik vi det så retur og fik at vide at nu virkede det som det skulle.

Da Per så begyndte at udbetale spillepenge med mere var der et medlem som ringede til mig en dag og sagde at de spillepenge han havde modtaget ikke passede tog jeg kontakt til Per og Rocky. Det viste sig så at der stadig var fejl i sektionsprogrammet. Dette blev rettet og nogle måtte betale lidt penge retur mens andre skulle have en del flere.

Vi har haft to personer på efteruddannelse af godschauffører Blå førerkort. Jeg og Povl har deltaget i disse kurser som er obligatorisk for at måtte køre. Kurset indeholder opsummering af Køre/hviletids bestemmelser. Førstehjælpskursus herunder hjertestarter samt surring af gods samt en dag på køretekniskanlæg. Skal fornyes hvert 5 år.

Vi er også i den situation at vi i næste sæson mister endnu en forening nemlig 171 Nordvestfyn der lukker pr 31/3 2016. Da flere personer stopper med at flyve med duer kunne os der var tilbage ikke kører videre. Der er så vidt vides fire der fortsætter i 166 Bogense.

Alle sektionens effekter er flyttet til Bogense og da vi brugte en del penge på en port deroppe har jeg aftalt med foreningen at vi måtte sælge porten hvis vi kunne men der var ikke så lang tid at handle i da der skulle komme nogle fra kommunen og besigtige klubhuset det skal overgå til dem da det jo er dem der ejer dette hus.

Porten er solgt for 2000 kr. og vedkommende skal selv fjerne den.

Sektionen har fået foreningens udstillingsbure med tilbehør 8 STK. I alt. Jeg har også været heldig at købe et par tombola tromler samt en stak bukke fra en lokal fugleforening som er ophørt til meget små penge.

Status på lastbilen er at i næste uge påbegyndes arbejdet med at få gjort den klar så den kan åbnes i siderne samt har den været på værksted for at få kontrolleret fartskriveren som skal foretages hvert andet år. Der er også forespurgt på at få monteret en kasse under bilen til vand og foder så det ikke optager plads på ladet.

I forbindelse med at Nordvestfyn lukkes vil det så også resultere i at vores rute med opsamling af duer ændres. Den vil for sektionens vedkomne blive kørt Bogense – Odense og Ringe med samme tider i Odense og Ringe.

Vedr. DdB har jeg talt med Peter Andersen om hvordan vi afvikler turen. Jeg har foreslået Bogense – Odense – Ringe – Vejle slut Horsens.

Bestyrelsen har gjort forskellige overvejelser vedr. vores fremmøde til de forskellige møder da det desværre er meget fåtallige der møder op. Måske er det tiden at ændre disse møder eller måske helt droppe dem og så måske lave et møde i oktober/november og et i slutningen af april.

Til slut vil jeg gerne takke alle de som har bidraget med deres hjælp til at endnu en sæson er vel overstået i sektion 31.

Tak til ompakningsstederne, til rejseledsagerne, til vores trofaste chauffør, vores løslader samt bestyrelsen for et godt arbejde.